عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژی
ژانویه 24, 2015
شاخص های استاندارد زندگی
ژانویه 25, 2015

  مديريت تكنولوژي نقشي اساسي در خلق و حفظ قدرت رقابتي در عرصه جهاني بازي مي كند. فعاليتهاي مديريت تكنولوژي را مي توان در سطح ملي، بين المللي ،‌يا سطح كلان يا در سطح شركتها يا سطح فردي انجام داد. در سطح كلان، كشورها مي بايد؛

 1. يك سياست رشد اقتصادي طراحي و اتخاذ كنند
 2. يك زير ساختار ايجاد كنند كه پشتيباني از اقدامات تكنولوژيك و تسهيل فرايند تجارت و بازرگاني را ميسر مي سازد. برنامه ريزي توسعه منابع انساني مي بايد بخشي اساسي از هر استراتژي توسعه تكنولوژي باشد.
 3. همكاري ميان دولت، صنعت و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي را تشويق و ترويج كنند.
 4. نوآوري تكنولوژيك را تحريك و ازآن پشتيباني كرده و طرح هايي براي تقويت خلاقيت و پشتيباني از فعاليت هاي تحقيق و توسعه طراحي كنند.
 5. براي حمايت و حفاظت از محيط زيست و تقويت ساختار اجتماعي ، قوانين و مقررات لازم اما غير مزاحم وضع و ابلاغ كنند.

سابقاً، مزيت رقابت ملي بر وجود و بهره وري مؤثر از مواد خام، ‌نيروي كار،‌حمل و نقل و منابع سرمايه تأكيد و تمركز مي كرد كه البته امروزه هنوز هم اين عوامل مهم هستند اما كشورهاي صنعتي اكنون دارند از مزيت بهره برداري از دانش براي خلق تكنولوژي پيشرفته كه به آنها در حفظ برتري رقابتي كمك مي كند، منتفع مي شوند. اما درعين حال بهبودهاي صورت گرفته در تكنولوژي ارتباطات و حمل و نقل دنيا را كوچكتر كرده است. و انتقال سريع تكنولوژي ميان كشورها را ميسر ساخته است و بدين وسيله شكاف گسترده ي تكنولوژيك ميان كشورها كم شده است. اين شرايط در حال تغيير دنيا و محيط در حال تغيير و پوياي تجارت مشخص مي سازد كه مزيت رقابتي به شكل روزافزون به استعداد و مهارت ما در مديريت تكنولوژي و اقدامات و نوآوريهاي تكنولوژيك وابسته شده است.

كميته مهندسي آكادمي ملي مهندسي[۱] بعنوان يك شركت بين المللي باين نتيجه رسيده است كه توان يك اقدام فني در يك كشور به عوامل زير وابسته است:

 1. توان فعاليتهاي تحقيقاتي كشور
 2. كيفيت آموزش هاي فني
 3. حضور و وجود مجموعه اي عظيم از استعدادهاي فني
 4. توان زيرساختار تكنولوژي اطلاعات
 5. توان بهره برداري از خلاقيت هاي فردي
 6. سياست ملي حمايت كننده از اقدامات به عمل آمده براي تقويت پذيرش،‌سازگاري و انتشار تكنولوژي و دانش فني مربوط به آن
 7. توسعه زير ساختارهاي انساني،‌فيزيكي،‌مالي، حقوقي و تأسيساتي لازم براي جذب افراد،‌شركته و سازمانها بدون توجه به مليت و خاستگاه ملي آنها

[۱] National Academy of Engineering s Committee on Engineering

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.