فرهنگ ايفاي نقش (آپولو) | فرهنگ وظيفه گرايي (آتنا) | فرهنگ اصالت فرد (ديونيسوس)
ژانویه 11, 2015
چگونه می­توان یک تیم مصمم تشکیل داد؟
ژانویه 11, 2015

مديريت بر مبناي هدف (MBO) براي آمريكايي ها و انگليسي ها ابزاري مطلوب در مديريت بوده است. با وجود اين همان طور كه هافستد خاطر نشان كرده است استفاده از آن به برخي از مفروضات بستگي دارد كه ممكن است در خارج از آمريكا و بريتانيا كاربرد نداشته باشد. مديريت بر مبناي هدف بر اين فرض استوار است كه بالادست و زير دست مي توانند (بدون توجه به فاصله قدرت) با يكديگر مذاكره يا بده بستان كنند. همچنين بر اين اصل استوار است كه آنچه اهميت دارد نتايج است (تفكر مردگونه) و اين كه بعضي از مخاطره جوييها ارزش آزمون دارند (عدم اطمينان) و مسئوليت آن با خود افراد است (فردگرايي).

روش معادل MBO در فرانسه موسوم به مديريت مشاركتي براساس هدف (DPPO) هرگز عموميت نيافته است. فرانسوي ها با رهبري شخصي و سيلقه اي،‌ كه رفتاري مستقل و غيرمتقابل به مخاطره جوييهاي فردي را ايجاب مي كند، خو گرفته اند. سازمان آپولويي كه به كمك زئوس بر پا ايستاده است براي قراردادهايي كه بايد از طريق مذاكره و توافق تنظيم شوند، جاي مناسبي به شمار نمي رود.

در آلمان، MBO حالتي رسمي به خود گرفته و به مديريت از طريق هدف گذاري مشترك نسخه دمكراتيك و تجديد نظر شده آپولويي MBO، تغيير شكل يافته است.

البته ممكن است در كاربرد اين كليشه هاي فرهنگي بيش از حد مبالغه شده باشد. نه هم آلماني ها يا آمريكايي ها با اين الگو سنخيت و تطابق ندارند. در آلمان تعداد زيادي از شركت هاي كارآفرين وجود دارد در حالي كه ژاپن به شرحي كه خواهد آمد نه فقط سازمان هاي بزرگ خود بلكه همچنين به انبوهي از كسب و كارهاي مستقل كوچك وابسته است. عوامل ديگر يعني – اندازه، دوره هاي زندگي و الگوهاي كار – نيز بر انتخاب و تركيب خدايان تاكيد مي كند با وجود اين فرهنگ محيط بر سازمان نيز حائز اهميت است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.