توریسم پزشکی
سپتامبر 6, 2014
ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی
سپتامبر 6, 2014

توريسم سلامت در كشورمان از جايگاه ويژه اي ميتواند برخوردار باشد .چون وجود بيمارستانهاي مجهز، پزشكان حاذق و كادر پرستاري مجرب ميتواند به ارتقاي آن مساعدت نمايد .آنچه مسلم است، همكاري صميمانه ميان سازمان ميراث فرهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط اين روند را سرعت خواهد بخشيد.

وجود طبيعت چهار فصل در كشور ايران همراه با آبهاي گرم و معدني كه ستاد به سرعت در جهت پژوهش تحقيق و استاندارد سازي آنها گا م بر ميدارد جايگاه اين رشته از صنعت توريسم را نسبت به ساير رشته ها ارتقاء ميدهد(ناصری،۱۳۸۶).

حركت “ستاد گردشگري سلامت” در سازمان ميراث فرهنگي در دو مسير جذب بيماران خارجي با تبليغات وسيع و گسترده و سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف پژوهش و آموزش، ايجاد مر اكز درماني، كلينيكهاي مخصوص چك آپ، ايجاد مراكز مجهز اعم از مدرن و سنتي در محل چشمه هاي آبگرم و اطلاع رساني مناسب از جمله راه هايي است كه از روند عزيمت هموطنان براي درمان در خارج از كشور كاسته و به اين ترتيب از خروج مقدار بسيار زيادي ارز در سال جلوگيري مينمايد بررسيها نشان ميدهد كه سالانه حدود يك ميليارد دلار از كشور توسط اين افراد خارج ميشود(کاظمی و عطافر،۱۳۸۵). فعاليت ستاد در اين زمينه ها امكانات و تجهيزا ت لازم را مي طلبد كه در صورت تامين از سوي مسئولين مربوطه ميتوان افق ۱۴۰۰ اين رشته از صنعت توريسم را بسيار درخشان و قابل تحقق ديد به اين ترتيب، كشورمان يكي از قطبهاي اصلي توريسم سلامت در منطقه خواهد گرديد و از رهگذر آن نه تنها از ميزان خروج ارز كاسته ميشود. بلكه در آمد ارزي قابل توجهي نيز نصيب كشور خواهد شد. اين سياست ميتواند زمينه اشتغال زايي و جذب سرمايه گذاري را فراهم آورد(ناصری،۱۳۸۶).

پيش بيني ستاد براي ورود توريستهاي سلامت در سالهاي مختلف در جدول صفحه بعد آورده شده است و اگر درآمد ارزي هر توريست را ۵۰۰۰ دلار ( حداقل ميزان پيش بيني كارشناسان) در نظر بگيريم تعداد شغل ايجاد شده (اگر سرمايه لازم براي هر شغل ۷۰۰۰ دلار برآورد شود) بشرحي كه در جدول آمده است خواهد بود و اين امر بشرطي محقق مي گردد كه حداقل سرمايه گذاري لازم در هر سال صورت پذيرد .در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر “توريست سلامت” حداقل ۱۵۰۰ دلار سرمايه گذاري ميشود(ناصری،۱۳۸۶).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.