احساسات مشتريان در فروشگاه
سپتامبر 3, 2014
خريد تفننی (خرید ناگهانی)
سپتامبر 3, 2014

خريد نهايت فعاليت بشر است که در شکل رو به رشدي تمام جنبه هاي زندگي شهري را تحت پوشش خود دارد. خريد شبکه اي بي پايان از افراد و مبادلات خريداران، خرده فروشان، کالاها، اطلاعات، رابطه هاي انساني و پول است و مي توان گفت اصالتاً يک اکولوژي است. اين سيستم، نوعي يکپارچگي بين اجزائي که سابقاً مجزا بوده اند را خلق کرده و به حقيقت گريز ناپذير عمومي تبديل شده است(Beatty & Ferrell,1998).

طراحي فروشگاه ها به عنوان بخشي از اين سيستم پيچيده نيز مانند ديگر بخش هاي اين سيستم نيازمند انعطاف، اتصال، امتداد براي تحقق به هدف نهايي است و امروزه زيبايي هاي خريد توقعاتش را بر معماري تحميل مي کند و به دنبال خلق محيط هاي فريبنده اي است که در آن طرح داخلي، صدا، رايحه، نور، هوا و حتي گياهان همگي براي ايجاد عکس العمل دلخواه در مصرف کنندگان باشند. طراحي داخلي صرفاً مربوط به بهبود وضعيت بصري يا ظاهري يک فضاي داخلي نيست بلکه هدف آن بهينه سازي و سازگاري استفاده از فضا است. مي توان از طراحي داخلي به عنوان روندي عملکردي، زيبايي شناختي و هدايت گر براي رسيدن به اهداف مورد نظر، از جمله پويايي، افزايش بازدهي و در نهايت افزايش ميزان فروش استفاده کرد.

مهارت انتخاب چيدمان فروشگاه و مهندسي فروش بخش مهمي از استراتژي کار مي باشد. چيدمان فروشگاه و مهندسي فروش موثر، اولويت رقابتي کارخانه را منعکس مي کند و کارخانه را در رسيدن به اهداف استراتژيکي خود قادر مي سازد. توليد دسته جمعي که بر انعطاف پذيري تاکيد مي کند اغلب به يک قالب پردازش سازماندهي مي شود جايي که توليد انبوه از چيدمان فروشگاه و مهندسي فروش توليد استفاده مي کند تا کارآيي را افزايش دهد. بخاطر اندازه و محدودة آن، براي چيدمان فروشگاه و مهندسي فروش هاي خدماتي ممکن است تلاش کنند تا مشتريان را از طريق سيستم تا سريع ترين حد ممکن پردازش کنند يا ارائه خدمات و محصولات به مشتري را افزايش دهند. در محيط توليدي فعلي از توليد محصولات جديد، تکنولوژي هاي به سرعت رو به تغيير و رقابت شديد، توانايي سازش پذيري سيستم توليدي يک امر ضروري مي¬باشد (Beatty & Ferrell,1998). بنابراين چيدمان فروشگاه و مهندسي فروش ترکيبي ظهور پيدا کردند تا انعطاف پذيري و کارآيي را تشکيل دهند و کاهش در زمان تنظيم خطوط مونتاژ مدل مختلط را امکان پذير مي¬سازد. بخشهاي توليدي که مشابه خطوط مونتاژ کوچک هستند براي پردازش کالاهاي مشابه طراحي شدند. تعدادي از شرکت ها، چرخ ها و بلبرينگ هاي را روي ماشين هايشان قرار دادند تا سلول ها به صورت لازم تنظيم شوند. بقيه با سيستم انفصالي انتقال دهنده آزمايش مي¬شوند که به خطوط مونتاژ اجازه مي دهد تا زماني که کارگران در زمان ناهار خوردن دوباره تنظيم شوند.(Beatty & Ferrell,1998)

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.