مديريت تكنولوژی و رقابت جهانی شدن
ژانویه 25, 2015
رقابتي شدن: بازی كشورها در سطح كلان
ژانویه 25, 2015

استاندارد زندگي نشان دهنده ي سطح كيفي زندگي مردم در كشور يا منطقه اي خاص از دنياست. اين شاخص، توزيع ثروت يك كشور را ميان شهروندانش نشان مي دهد. استاندارد زندگي، بعنوان توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر تعريف مي شود. شاخص استاندارد زندگي فرض مي كند كه ثروت كشور به طور مساوي و بدون توجه به تفاوت هاي اجتماعي يا سياسي ميان شهروندانش تقسيم مي شود.

يك شاخص گوياتر براي استاندارد زندگي، قدرت خريد سرانه (PPP) است. اين شاخص نشان مي دهد كه براي تهيه يك سبد استاندارد كالاها و خدمات در يك كشور نسبت به امريكا چقدر بايد هزينه شود. اين شاخص با توجه به قيمتها و نرخ هاي مبادلات كنوني بين كشورها تعديل مي شوند. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي OECD از اين شاخص استفاده مي كند. سبد كالاها و خدمات براساس الگوهاي خريد مردم انتخاب مي شود و مرتبا‌ًبه روز مي شود تا تغييرات روي داده طي زمان نيز لحاظ شود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.