آموزش جامع نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت کاربردی

موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه
بانک موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه
جولای 26, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی داخلی
جولای 26, 2016
آموزش جامع نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت کاربردی

آموزش جامع نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت کاربردی

SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical package for the Social به معنی بسته آماری برای علوم اجتماعی می باشد. SPSS از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل آماری در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت گسترده استفاده می شود. در ادامه عناوین آموزشی ارائه می شود. برای دسترسی به فایل ها به صورت کامل می توانید به کانال گروه تحقیقاتی طلوع به آدرس https://telegram.me/touloo مراجعه کنید.

SPSS 20 (1) =  آشنایی با SPSS

SPSS 20 (2) = استفاده از Help

SPSS 20 (3) = خواندن داده‌ها

SPSS 20 (4) = پنجره ویرایشگر داده‌ها (Data Editor)

SPSS 20 (5) = ادامه پنجره ویرایشگر داده‌ها (Data Editor)

SPSS 20 (6) = خروجی

SPSS 20 (7) = ادامه خروجی

SPSS 20 (8) = بررسی آماره‌های خلاصه متغیرهای خاص

SPSS 20 (9) = جداول توافقی (Cross tabulation)

SPSS 20 (10) = اصلاح مقادیر داده‌ها

SPSS 20 (11) = ساخت و ویرایش نمودارها (Chart)

SPSS 20 (12) = ادامه ساخت و ویرایش نمودارها (Chart)

SPSS 20 (13) = ادامه ساخت و ویرایش نمودارها (Chart) نمودار دایره‌ای

SPSS 20 (14) = ادامه ساخت و ویرایش نمودارها (Chart) نمودار پراکنش

SPSS 20 (15) = زبان دستوری SPSS  (Syntax)

SPSS 20 (16) = ابزارهای صرفه‌جویی در زمان

SPSS 20 (17) = جداول SPSS

SPSS 20 (18) = خلاصه‌ها آماره‌ها با استفاده از فراوانی‌ها

SPSS 20 (19) = ادامه خلاصه‌ها آماره‌ها با استفاده از فراوانی‌ها

SPSS 20 (20) = خلاصه آماره‌ها با استفاده از توصیفی‌ها (Descriptives)

SPSS 20 (21) = آنالیز اکتشافی داده‌ها

SPSS 20 (22) = ادامه آنالیز اکتشافی داده‌ها

SPSS 20 (23) = دستورالعمل خلاصه کردن (Case Summarize)

SPSS 20 (24) = دستورالعمل میانگین (Mean)

SPSS 20 (25) = مکعب‌های OLAP

SPSS 20 (26) = آزمون‌های T

SPSS 20 (27) = ادامه آزمون‌های T آزمون T جفت نمونه‌ای (نمونه‌های زوجی)

SPSS 20 (28) = ادامه آزمون‌های T آزمون T نمونه‌های مستقل

SPSS 20 (29) = تحلیل واریانس یک طرفه

SPSS 20 (30) = ادامه تحلیل واریانس یک طرفه

SPSS 20 (31) = تک متغیره GLM

SPSS 20 (32) = ادامه تک متغیره GLM

SPSS 20 (33) = ادامه تک متغیره GLM

SPSS 20 (34) = ادامه تک متغیره GLM

SPSS 20 (35) = همبستگی دو متغیره (Bivariate Correlations)

SPSS 20 (36) = همبستگی جزئی

SPSS 20 (37) = رگرسیون خطی (Linear Regression)

SPSS 20 (38) = ادامه رگرسیون خطی (Linear Regression)

SPSS 20 (39) = ادامه رگرسیون خطی (Linear Regression)خروجی‌های رگرسیون

SPSS 20 (40) = تحلیل عامل

SPSS 20 (41) = ادامه تحلیل عامل استفاده از تحلیل عامل برای شناسایی ساختار

SPSS 20 (42) = ادامه تحلیل عامل خروجی‌های تحلیل عامل

SPSS 20 (43) = ادامه تحلیل عامل – Screen plot در تحلیل عامل

SPSS 20 (44) = آزمون ناپارامتریک

SPSS 20 (45) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون دو جمله‌ای

SPSS 20 (46) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون Runs )) (آزمون تک نمونه‌ای دورها)

SPSS 20 (47) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون تک نمونه‌ای کلموگروف اسمیرنوف

SPSS 20 (48) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون با دو نمونه مستقل

SPSS 20 (49) = ادامه آزمون ناپارامتریک – آزمون‌های ناپارامتریک برای نمونه‌های مستقل چندگانه

SPSS 20 (50) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون ناپارامتریک دو نمونه وابسته

SPSS 20 (51) = ادامه آزمون ناپارامتریک آزمون ناپارامتریک برای چند نمونه وابسته

SPSS 20 (52) = ادامه آزمون ناپارامتریک خروجی آزمون‌های ناپارامتریک

SPSS 20 (53) = ادامه آزمون ناپارامتریک خروجی آزمون‌های ناپارامتریک

SPSS 20 (54) = ادامه آزمون ناپارامتریک خروجی آزمون‌های ناپارامتریک

SPSS 20 (55) = جدول توافقی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

1 Comment

  1. امیر گفت:

    بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.