مدل GE (جنرال الکتريک)
سپتامبر 3, 2014
مدل رقابتی پورتر
سپتامبر 3, 2014

اين ماتريس در بکارگيري جهت مقايسه عوامل داخلي و خارجي شرکت از اهميت بسزايي برخوردار است. اين ماتريس نشان دهنده دو بعد داخلي توان مالي (Financial Strength) و مزيت رقابتي ( Competitive Advantage) و دو بعد خارجي ثبات محيط (Environmental Stability) و قدرت صنعتي ( Industry Strength). بسته به نوع سازمان براي هر يک از ابعاد که روي محورهاي ماتريس Space قرار مي گيرند ميتوان از متغيرهاي مختلفي استفاده کرد (پيرس و رابينسون؛ ترجمه شورینی ،۱۳۸۸) که شامل:

استراتژی هاي تهاجمي(Aggressive Strategies): در اين حالت سازمان در بهترين وضع ممکن است و مي تواند با استراتژی هاي تمرکز، يکپارچگي و مشارکت از فرصتها بهترين بهره برداري را بنمايد.

استراتژی هاي محافظه کارانه(Conservative Strategies): که اغلب استراتژی هاي رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و تنوع همگون را شامل مي شود.

استراتژی هاي تدافعي(Defensive Strategies): بايد با پرهيز از تهديدات خارجي نقاط ضعف داخلي را اصلاح کرد و اغلب به واگذاري، انهلال، کاهش فعاليت ها و تنوع همگون مي انجامد.

استراتژی هاي رقابتي(Competitive Strategies): در اين حالت سازمان بايد استراتژی هاي رقابتي را به اجرا در‌آورد و از استراتژی هاي يکپارچگي، تمرکز و مشارکت بهره جويد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.