مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
تعمیرات و تعریف آن
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
هدف اصلی از ایجاد یک سیستم صحیح تعمیرات و نگهداری
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مطالب آموزشی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

اجرای پروژه های عمرانی در داخل کشور پس از پایان جنگ تحمیلی توسعه قابل توجهی یافته است. و خوشبختانه در سالهای اخیر اکثر پروژه های ملی و بزرگ عمرانی نظیر سد سازی و ایجـاد شـبکه های انتقال آب و همچنین ایجاد خطوط لوله انتقال نفت و گاز به دست کارشناسان داخلی انجام گرفته است. لذا در راستای توسعه فزاینده اجرای این پروژه ها توسط شرکتهای داخلی نگرش علمی و مهندسـی بـه کنترل پروژه ها و افزایش کارائی ودر نتیجه اقتصادی کردن این عملیات امری ضروری و اجتناب نـا پـذیر می­ نماید. با توجه به اینکه در اکثر پروژه های عمرانی ماشین آلات نقش اساسی دارند بنابرایـن توجـه کارشناسی به مقوله نگهداری و ساماندهی آن می­ تواند بعنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت سوددهی و مقرون به صرفه کردن اجرای پروژه های عمرانی در برنامه ریزی های مدیریتی پروژه ها مدنظر قرار بگیرد.

براساس برسی های بعمل آمده در شرکت های عمرانی عمدتا چهار عامل اساسی زیر باعث ورشکستگیهای مالی می­ شوند:

  • مشکل نقدینگی
  • عدم برآورد و کنترل صحیح هزینه ها
  • نارسائی در حسابداری هزینه ها
  • ضعف مدیریت
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.