موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
سپتامبر 3, 2014
بازاریابی سبز
سپتامبر 3, 2014

بازاریابی حسی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علایق مشتری به روشی سود آور است تا آنها را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت برند ها را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف ارزش افزوده ایجاد کند. بازاریابی حسی یک متدولوژی یکپارچه است که همیشه برای مشتریان هدف از طریق بازاریابی برند مرتبط ارزش می آفریند و آنها را در علاقه و خواست خود نسبت به برند درگیر می دارد. کمپین بازاریابی حسی مبتنی بر یک ایده بزرگ ساخته می شود که می بایست به ارتباطی دو جانبه بین برند و مشتری هدف در زمان واقعی و بدون درنگ منجر شود تا بتواند یک تجربه زنده برند را فراهم کند. دیگر کانال های بازاریابی حسی که انتخاب و با ایده بزرگ یکپارچه می شوند کانال های تقویتی به حساب می آیند که تاثیر گذاری این ایده بزرگ را افزایش می دهند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.