مراحل برون سپاری فرآیند کسب و کار
سپتامبر 5, 2014
عوامل تاثير گذار بر برون سپاری
سپتامبر 5, 2014

جهت دستيابي به قابليتهاي كليدي، رقابت در سطح جهاني، كوچك سازي، انطباق با تغييرات كه از مهمترين ضرورتهاي اتخاذ استراتژي برونسپاري به شمار مي­ روند، قابليت سازگاري با تامين كنندگان و ايجاد روابط بلند مدت و پايدار در برابر تغييرات محيطي جزو يكي از عوامل حياتي در امر برونسپاري محسوب مي­ گردد (جاکرایا،۲۰۰۷). “ارتقا كيفيت” به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر برونسپاري بايد مد نظر قرار گيرد. اكثر شركتها جهت اطمينان از كيفيت در قراردادهاي برون سپاري، سطوح مختلف خدمت رساني را كنترل مي­ كنند(کائو و وانگ،۲۰۰۷) بنابراين توجه به امر كيفيت تأمين كنندگان در هنگام برونسپاري فعاليتها از اهميت ويژهاي برخوردار است و سازمانها بايد در همان ابتداي فرايند برونسپاري توجه ويژهاي را به اين موضوع داشته باشند. دستاورد حاصل از توجه به كيفيت تامين كنندگان در كاهش هزينه هاي پرداختي توسط مشتري و ارتقاي خدمات ارائه شده به مشتري تبلور مي­يابد. از عوامل ديگر تأثيرگذار بر استراتژي برونسپاري بحث”كاهش هزينه ها”در سازمانها مي­باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته با بهره گيري از استراتژي برونسپاري شاهد صرفه جويي ۱۰ الي ۲۰ درصد(بطور متوسط ۱۵ درصد) در هزينه ها مي باشيم(جاکرایا،۲۰۰۷). با برونسپاري برخي از فعاليت ها، كاهش قابل توجهي در هزينه ها حاصل خواهد شد(الدر،۲۰۰۳). بنابراين شناخت فعاليت هاي هزينه بر مي­ تواند سازمان را در كاهش هزينه هاي خود از طريق برونسپاري آنها ياري رساند، اين امر اهميت توجه به هزينه را بعنوان يكي از عوامل موثر بر استراتژي برونسپاري بيش از پيش آشكار مي­ سازد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.