مطالب آموزشی الهیات
تأثیر عوامل جغرافیایی بر اخلاق
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تاریخ
یکپارچگی ایران در دوران ساسانیان
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تاریخ

مطالب آموزشی تاریخ

از تاریخ ایالت پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان اطلاع کمی در دست است سکه هایی که در پارس کشف شد نان چند تن از پادشاهان را معرفی می کند ولی نمی توان توالی سلطنت آنان را به طور تحقیق معین نمود . برخی نام خود را از افسانه های باستانی اقتباس کرده اند. اسامی و تصاویری که بر این سکه ها نقش شده از آداب و رسوم باستانی که در ایالت پارس که مهد سلطنت هخامنشیان به شمار می رفته است حکایت می نماید.

در عهد پادشاهی سلوکی ها (قرن سوم ق.م) در ایالتِ پارس چهار شهریار حکمرانی می کرده اند ، که آنان را فرترکه یعنی والی می خوانده اند.

در اواخر عهد اشکانی اوضاع کشور رو به انحطاط گذاشته بود و چون یکی از پادشاهان می مرد مدتی میان سران و بزرگان اشکانی کشمکش به وجود آمد و هر کدام می خواستند پادشاه شوند و این مشکلاتی در پی داشت و آیین مسیحیت و بودایی در میان مردم رواج داشت و موبدان از شاهان اشکانی ناراضی بودند و سپاهیان هم می خواستند یک حکومت مرکزی به جای ملوک الطوایفی تشکیل  دهند و خود زمام امور را به دست بگیرند.

یکی از خاندان های قدیم پارس خاندان ساسان بود که در استخر زندگی می کرد و در معبد آناهیتا موبد موبدان بود و مردم دوستش داشتند بابک با دختر فرمانروای پارس به نام رام بهشت ازدواج کرد و بابک دنیا آمد و فرمانروای پارس شد. پس از بابک پسرش اردشیر جانشین او شد و او اندیشه بنیاد نهادن پادشاهی هخامنشان را در سر می پرورانید. در این تاریخ بسیار خلاصه نوشته که در اثر ضعفی که در دولت اشکانی بود و شکست اردوان پنجم از رومیان، اردشیر در صدد بر امد قدرت انانرا بر اندازد و جنگ در گرفت. اردشیر بابکان ساسله ساسانیان را به سال ۲۲۴ میلادی پدید آورد و ۴۲۸ سال دوام داشت و سی و هفت پادشاهان ساسانی حکومت کردند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.