مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
هویت ملی
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی
تصنیف
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

آزادی یکی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی است که در طیّ دوران زندگی انسان ها ، شکل های متفاوتی به خود گرفته است. تقریباً تمام نویسندگان و گویندگان و صاحبان هنر در آثار خود، پنهان و آشکار، به این آرزوی شریف انسان ها اشاره کرده اند؛ تنها چیزی که تمایزی بین معانی و بازتاب های آزادی در آثار آنان ایجاد می کند ، تعریف های متفاوت آزادی در جوامع و در دوران های مختلف زندگی انسان هاست. در جوامع غربی، که خاستگاه آزادی به مفهوم امروزی آن است، دو اصطلاح دموکراسی و لیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی با آزادی دارد. دموکراسی، واژه ای یونانی است که در قرن شانزدهم از طریق واژة فرانسوی دمکراتی)، وارد زبان انگلیسی شد. دموکراسی از واژة دموکراسیا مشتق شده که ریشه های آن دو واژة «دمو» به معنی مردم و «کراتوس» به معنی حکومت است دموکراسی به معنی نوعی حکومت است که در آن به خلاف حکومت های مونارشی و اشرافی ، مردم حکومت می کنند. لیبرالیسم از نظر لغوی به آزادی خواهی و آزادمنشی اطلاق می شود. لیبرالیسم نوین اروپایی را جان استورات میل در «رساله ی آزادی» تدوین کرد. لیبرالیسم، مفهومی بحث انگیز است که معرفی آن در طول تاریخ تغییر کرده است. معنای این اصطلاح، کوشش برای حفظ ارزش هایی چون آزادی انتخاب، خرد و مدارا در مقابل استبداد و نظام مطلقه است. آزادی در مفهوم سادة آن، عبارت از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.