ضرورت های مدیریت ریسک
سپتامبر 8, 2014
تاریخچه مدیریت ریسک
سپتامبر 8, 2014

ریسک، ناشی از احتمال وقوع بیش از یک نتیجه و عدم مشخص بودن نتیجه نهایی است. ریسک را میتوان تغییر پذیری یا بی ثباتی نتایج غیر منتظره تعریف نمود. ریسک را معمولا از طریق اندازه گیری انحراف معیار نتایج تاریخی محاسبه مینمایند. اگر چه تمامی کسب و کارها با ریسک همراه هستند، نهادهای مالی به خاطر ماهیت فعالیت های خود با انواع خاصی از ریسک روبرو میباشند. هدف نهادهای مالی به حداکثر رساندن سود و ارزش افزوده سهامداران از طریق فراهم آوردن خدمات مالی مختلف و مدیریت ریسک میباشد. ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعبیر شده و عامل ایجاد آنرا عامل ریسک نام نهاده اند.

ریسک به مفهوم امروزی به گونه ای که تقریبا حوزه وسیعی از عملیات مالی موسسات را پوشش دهد پدیده ای جدید و مربوط به دو دهه اخیر است. کارشناسان اعتقاد دارند شاید بتوان سقوط نظام “برتون وودز” و انتقال نظام پولی جهان از برابری های ثابت به برابری های شناور در سال ۱۹۷۴ را نقطه عطفی در زمینه ورود ریسک به حوزه تجارت و مبادلات مالی خارجی کشورها تلقی کرد. دولتها تا قبل از این مقطع نقش بسیار موثری در حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بروز تنش های مالی ناشی از تغییر برابری های ارزی داشتند و حمایت آنان از نظام ارزی و پرداخت های خارجی کشور خود عامل تثبیت کننده ای قوی ارزیابی میشد. لیکن از زمان حاکمیت نظام شناور ارزی در حوزه ارز های معتبر و نیز با گسترش سریع تجارت و مالیه بین المللی نظام پولی جهانی به عنوان منشا ریسک بزرگی در حوزه مبادلات مالی خارجی کشورها ظاهر شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.