مطالب آموزشی حسابداری
رقابت در بازار محصول
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری
مفهوم جذب سرمایه گذاری در بورس
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

مطالب آموزشی حسابداری

در اقتصاد ريسك و عدم اطمينان تاريخ نسبتاً كوتاهي دارد. الحاق صوري ريسك وعدم اطمينان به تئوري اقتصادي درسال ۱۹۴۴ به انجام رسيد. زمانيكه وون نيومن و اسكار مور گنسترنتئوري بازيها و رفتارهاي اقتصادي را منتشر كردند. هرچند تلاش پيشين فرانك رمزي (۱۹۲۶) نيز بايد ذكر شود. البته بسياري عقيده دارند كه موضوع ريسك  و عدم اطمينان  حقيقتاً  توسط فرانك نايتدر ۱۹۲۱ و با رساله استثنائي اش «ريسك، عدم اطمينان و سود» وارد تحليل اقتصادي شده است­. در واقع او سود و كارآفريني و بسياري از ملزومات سيستم كسب و كار آزاد را با ريسك و عدم اطمينان پيوند داد. بعد از نايت اقتصادداناني از قبيل جان هيكس (۱۹۳۱) جان ميناردكينز (۱۹۳۷) اسكار لانگه (۱۹۴۴) مطرح كردندكه ريسك و عدم اطمينان، مواردي مثل: سود بنگاه، تصميم هاي سرمايه گذاري، تقاضا براي دارائي شناور، تامين مالي، اندازه و ساختار بنگاهها، انعطاف پذيري توليد، انبارداري و غيره را توضيح مي دهد. تحقيقات اخير بزرگترين مانع را مفهوم سازی دقيق و درست تاثيرگذاري عدم اطمينان و ريسك بر تصميم هاي اقتصادي می دانند. اينکه كارگزاران اقتصادي چگونه كارهاي مخاطره آميز را ارزيابي مي كنند و نتايج و پيامدهاي تصادفي آنها را براي تغيير رفتار اقتصادي در نظر می گيرند از اهميت بسياری برخوردار است. موضوع اساسی در اين بحث الگو سازي انتخاب در شرايط ريسك و عدم اطمينان است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.