مطالب آموزشی مدیریت
مدیریت تکنولوژی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
تمايز مديريت و رهبري
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

در دهه ۱۹۴۰، روانشناس اجتماعي کرت لوين برای اولين بار ايده مديرت کردن و حذف کردن مقاومت در برابر تغييرات اعمال شده را که در سازمان ها رخ مي داد مطرح کرد. مقاومت در برابر تغيير، مانع اصلي تغيير و دليل عمده عدم اجراي موفقيت تغيير قلمداد مي شود. مقاومت در برابر تغيير را مي توان خويشتنداري به عنوان واكنش نسبت به تغيير ناميد. كه امكان دارد به منبع تضاد يا تعارض در سازمان مبدل شود.

مقاومت از عوامل زير نشأت مي گيرد:

  • عوامل فردي: عوامل شخصيتي (مانند نياز شديد به كنترل، نياز به موفقيت و امثال آنها) گرايش هاي مبتني بر تجارب حاصل از تغييرات قبلي.
  • عوامل گروهي: انسجام گروهي، هنجارهاي اجتماعي و مشاركت در تصميم گيري.
  • عوامل سازماني: تهديدهاي عوامل ناشناخته، چالش براي حفظ وضع موجود، شرايط حجم كار.
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.