موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب
موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب
آگوست 7, 2016
موضوعات پایان نامه عمران خاک وپی
جدیدترین موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | سازه، زلزله و خاک و پی
آگوست 19, 2016
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی

همراهان عزیز از این پس بخش جدیدی را در گروه طلوع برای شما مهیا کردیم با عنوان روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی تقدیم به تمام جویندگان راه علم و دانش.

و تقدیم به آنان که:

اهل «یافتن» اند؛ نه اهل «بافتن»،

همان کسانی که متواضعانه معترفند:

«حقیقتی را یافته اند، نه کل حقیقت» را

پژوهش و جایگاه آن در مدیریت علمی و عملی

علم مدیریت، زاییده تفکر در عصر مدرن است. از نگاهی دیگر، حقیقت علم مدیریت را می توان نظریه پردازی و تکنیک سازی برای تحول انسان و سازمان برای بهره وری (اثربخشی + کارآیی) بیشتر دانست.

آثار این تحول در کاهش هزینه های اضافی، کوتاهتر شدن زمان انجام کارها، کمیت بیشتر و کیفیت بالاتر محصول (کالا و خدمات) پدیدار می شوند، هر یک از این آثار، نشانه های قابل سنجش بهره وری هستند.

انواع مهارت های مورد نیاز در سازمان

 • مهارتهای ادراکی (نظری): که بیشتر مورد نیاز مدیران عالی سازمان می باشد و به درک آنها از پیچیدگی ها و تغییرهای محیطی و کسب و کاری سازمان کمک می کند. این مهارت ها بر دو موضوع مهم یعنی «بقا» و «رشد و توسعه» بر اساس استانداردها و شرایط رقابتی تأکید دارد.
 • مهارتهای روابط انسانی: هر مدیری و سرپرستی به توانایی کار کردن «با» و «به» وسیله ی دیگران (کارکنان)، در هر مرتبه ای از سازمان نیاز دارد، اما مهارتهای انسانی برای آنان اهمیت بیشتری دارد.
 • مهارتهای فنی: توانمندی های لازم برای انجام یک کار تخصصی در راستای انجام مأموریت و هدف های سازمان را مهارت فنی می گویند. مهارتهایی مانند: برق، حسابداری،…

قلمرو فعالیت مدیریتی

می توان فعالیتهایی را که در حوزه ی سازمان و مدیریت انجام می پذیرد، به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 1. آموزش سازمانی: هر سازمانی چه بزرگ و چه کوچک، برای دستیابی به هدف هایی که دارد، باید منابع انسانی شایسته و کارآمد در اختیار داشته باشد. افرادی که به استخدام سازمان در می آیند، علاوه بر اطلاعات عمومی، به آموزش های تخصصی و حرفه ای نیاز دارند.
 2. مشاوره سازمانی: مدیران به تنهایی قادر به درک و حل تمامی مسایل نیستند. آنها نیاز به کمک های فکری و اجرایی دارند. این نیاز باید به وسیله ی فرآیند مشاوره و مشاوران تأمین شود. در سازمان های مدرن، راه حل های کاربردی که مورد نیاز مدیران است در بخش مشاوره تولید می شود.
 3. پژوهش سازمانی: از پژوهش، تعریف های گوناگونی مطرح شده است مانند: پژوهش، تلاشی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق، دانش نو و ارتباط آن با کل زندگی و همچنین درک رابطه های بین متغییر ها می باشد.

 ضرورت پژوهش های سازمانی

پژوهش در سازمان می تواند برای شناخت بهتر شرایط، ایجاد راه حل برای مسایل یا بهره گیری از ظرفیت ها، یا همه اینها انجام شود.

می توان پژوهشهایی را که در حوزه سازمان و مدیریت انجام می گیرد، به دو نوع کلی تقسیم کرد:

پژوهش درون سازمانی: گاه توسط مدیران یا بخش پژوهش سازمان، نیاز هایی در قالب پروژه هایی تعریف می شود و گروهی از کارشناسان سازمان به طور مستقل، یا با همکاری پژوهشگران حقیقی و حقوقی برون سازمانی، پژوهش هایی را در باره آنها انجام می دهند.

پژوهش های برون سازمانی: پژوهشهایی هستند که سازمان ها با استفاده از ظرفیت ها و امکانات بیرونی انجام می دهند. انجام این گونه تحقیق ها در چند حالت کلی زیر قابل دسته بندی هستند:

 1. واگذاری انجام پژوهش به دانشگاه
 2. واگذاری انجام پژوهش به موسسه ها و شرکت های حرفه ای
 3. حمایت از پایان نامه های دانشجویی

پژوهش سازمانی در ایران

در دیدگاه بسیاری از مدیرانی که سبک «عملگرا» دارند و موفقیت را بیشتر در انجام امور عملیاتی در کوتاه مدت می ببینند، پژوهش های سازمانی، ضروری به نظر نمی رسد. آنها پژوهش را هزینه زا و بی ارزش می دانند و مدیریت را امری ذاتی می دانند.

انواع پژوهش گران سازمانی

غالب پژوهش گران ایرانی در حوزه سازمان را می توان در دو دسته کلی بر روی یک پیوستار جای داد:

دسته اول : پژوهشگران مدگرا

این گروه بیشتر مسایل و موضوع های پژوهش خود را بر اساس «زمان تقویمی» انتخاب می کنند. و دلخوشند که پژوهش آنها، بر اساس جدیدترین نظریه های علمی انجام گرفته و آخرین نظریه ها را در انجام پژوهش خود به کار می گیرند.

معمولاً پژوهش های این گروه دچار آسیب های زیر می شود:

الف) غیر قابل فهم بودن حاصل پژوهش برای مدیران و مجریانی که عملگرا هستند و با نظری های علمی آشنایی چندانی ندارند.

ب) عدم ارایه به موقع نتیجه های پژوهش و از دست رفتن تأثیر گذاری بر فرآیند های تصمیم گیری

ج) پر هزینه شدن پژوهش ها به نسبت دستاوردهای آنها

دسته دوم: پژوهشگران مونتاژی

گروهی هستد که ابتدایی ترین و ضروری ترین اصول پژوهش علمی را رعایت نمی کنند و با این عدم دقت ها، اعتبار فعالیت های خود را زیر سوال می برند.

محدودیت های پژوهش سازمانی

 • استقبال ضعیف مدیران سازمان ها از پژوهشگران دسته اول به خاطر عدم کارآمدی آنان در دستیابی به راهکارهای متناسب با شرایط واقعی جامعه.
 • ظهور نوعی بی اعتمادی به دستاوردهای پژوهش های پژوهشگران دسته دوم.
 • کاهش اعتبار پژوهش با توجه به کاهش منابع مالی سازمان ها.
 • تمایل مدیران به کسب «اخبار» از منابع مورد اعتماد و احساس بی نیازی به «اطلاعاتی» که از پژوهش فراهم می آید.

لطفا برای دریافت آخرین اخبار و مطالب سایت عضو کانال تلگرام شوید.

آدرس کانال گروه تحقیقاتی طلوع:

https://telegram.me/touloo

ضمنا توجه داشته باشید موارد تکمیلی این آموزش ها در کانال گروه تحقیقاتی طلوع ارائه شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.