روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی – گونه های پژوهش در علم مدیریت
آگوست 20, 2016
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی – جامعه آماری و ویژگی های آن
آگوست 20, 2016
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی

همراهان عزیز، امروز بخشی دیگر از مبحث روش تحقیق با عنوان نمونه گیری را برای شما عزیزان شرح می دهیم.

هر پژوهشگر با این پرسش روبه رو است که:

آیا باید داده های آماری را استخراج کرد یا نمونه ای از آن را به طور علمی و تصادفی برگزید و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتیجه های به دست آمده را به کل جامعه آماری تعمیم داد؟

جامعه (جمعیت) آماری

مجموعه ویژگی ها، افراد و واحد هایی که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولاً آنها را با N نمایش می دهند.

نمونه آماری

نمونه، مجموعه ای از نشانه ها است که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. این انتخاب به گونه ای است که این مجموعه نشانه، ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد و معمولاً آن را با n نمایش می دهند.

نمونه گیری در پژوهش های کمی و کیفی

نمونه گیری در پژوهش های کیفی با کمی تفاوت دارد، معمولاً در پژوهش های کیفی نمونه گیری نظری (تحلیلی) انجام می گیرد و در سه مرحله زیر تحقیق نمونه گیری مطرح می شود:

  • در هنگام گردآوری
  • تفسیر (نمونه گیری اطلاعات)
  • موقع ارایه یافته ها (نمونه گیری بازنمودی)

رابطه نمونه با جامعه آماری

نمونه، نمادی برای جامعه است و رابطه ی این دو را می توان در شکل زیر مشاهده کرد:

رابطه نمونه با جامعه آماری

فرآیند نمونه گیری

نمونه گیری، فرآیندی است که در آن، تعدادی از واحدهای یک کل (جامعه) به گونه ای برگزیده می شوند که شاخص جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند باشند.

این گزینش می تواند به گونه های زیر انجام پذیرد:

نمونه انباشته (کومه ای). این نوع نمونه ها از نظر علمی بی ارزش هستند زیرا شواهدی در دست نیست که نشان دهد چنین نمونه ای، بیانگر ویژگی های جامعه است

نمونه نظری (قضاوتی). گزینش بخشی از جامعه که اعضای آن بر پایه ی داوری شخص پژوهنده مشخص می شود.

نمونه گیری تصادفی. روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است، به گونه ای که همه نمونه های ممکن وجود دارند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند .گاهی نمونه گیری تصادفی را نمونه گیری احتمالی می گویند. هرگاه در این نوع نمونه گیری، نمونه انتخاب شده، دوباره به جامعه برگردانده شود، نمونه گیری را جایگزین می نامند.

برداشت ها از تصادفی بودن

میزان انحراف ویژگیهای نمونه از ویژگی های جمعیت (جامعه) را «خطای نمونه گیری» می گویند و می تواند بر اساس خطای استاندارد تعریف شود.

نمونه وقتی می تواند معتبر باشد که تصادفی از جامعه آماری گزینش شده باشد. از تصادفی بودن برداشت های گوناگونی می شود که به آن در زیر اشاره می کنیم:

  • یک نوع احساس ذهنی است که در آن هر گونه نظم و نقشه از پیش مشخص نباشد.
  • برابر بودن احتمال بروز رخدادها
  • روش هایی که استفاده از آن ها امکان پیش بینی دقیق حادثه ها را از بین می برد.

شیوه های نمونه گیری تصادفی

برای نمونه گیری تصادفی شیوه های گوناگونی وجود دارد :

  • شیوه ی چرخ وار
  • شیوه شانس آزمایی
  • شیوه ی جدول اعداد تصادفی

انواع نمونه گیری هدفمند

این نوع نمونه گیری ها در شرایطی مطلوب است که به علت پراکندگی، نمونه گیری احتمالی ناکارآمد بوده و تعمیم به کل جامعه مهم و اساسی نباشد.

نمونه گیری برگزیده

گروه هایی خاص به دلیل سابقه ها و ویژگی ها انتخاب می شوند. مانند: هیأت مدیره ها

گروهی از شرکت های خاص به دلیل نقش تعیین کننده ای که دارند انتخاب می شوند تا درباره آینده صنعت قضاوت کنند.

نمونه گیری سهمیه ای

پژوهشگران، افرادی با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کنند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر اساس «سهمی» درست و مناسب از افراد بر می گزینند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود.

نمونه گیری آسان (دم دست)

پژوهشگر از هر کسی که به آسانی در دسترس باشد اطلاعات لازم را به دست می آورد. در این نوع نمونه گیری باید توجه داشت اندازه و بزرگی نمونه ها، نمی تواند غیر نمایانگر بودن آنها از جامعه را جبران کند.

نمونه گیری گلوله برفی

از اولین مشارکت کنندگان در تحقیق خواسته می شود تا با دیگران تماس و ارتباط برقرار نمایند و آنها را نیز در تحقیق مشارکت دهند. به این دلیل به این نوع نمونه گیری، گلوله برفی می گویند که اولین گلوله برف (فرد) برف های (افراد) دیگر را به خود جذب می کند.

لطفا برای دریافت آخرین اخبار و مطالب سایت عضو کانال تلگرام شوید.

آدرس کانال گروه تحقیقاتی طلوع:

https://telegram.me/touloo

ضمنا توجه داشته باشید موارد تکمیلی این آموزش ها در کانال گروه تحقیقاتی طلوع ارائه شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.