مطالب آموزشی مدیریت
انواع نوآوری | نوآوری بنیادی | نوآوری انقلابی و تدیجی
ژانویه 19, 2015
فرآیند نوآوری تکنولوژی
ژانویه 19, 2015

وقتی که ماهیتی چون یک شرکت از یک مزیت تکنولوژیک برخوردار است، آن شرکت می تواند قیمتی به صرفه برای تکنولوژی خود تعیین کند (نمودار زیر). بزرگی و اندازه این صرفه به ارزش آن تکنولوژی برای مشتریان بستگی دارد. اگر شکاف و فاصله دانش بین شرکت (به عنوان مالک آن تکنولوژی) و مشتری زیاد باشد، مالک تکنولوژی می تواند قیمتی بالا برای آن تعیین کند. اما هر قدر که مشتری از آن تکنولوژی بیشتر استفاده می کند و تجربه اش نسبت به آن بیشتر می شود ، این شکاف دانش کوچک تر می شود. ارزش تکنولوژی، به علاوه قیمت تعیین شده کاهش خواهد یافت و سرانجام زایل خواهد شد. اگر این دانش به مشتری ای منتقل شود که می تواند تکنولوژی اولیه را بهبود بخشد، آنگاه وضعیت معکوس و منفی خواهد شد. استراتژی های نشر تکنولوژی و میزان مناسب آن می باید بر اساس میزان انتفاع از مزیت قیمت ناشی از این تفاوت در دانش تعیین گردند. آنها باید هم چنین از کم شدن شکاف دانش مذکور جلوگیری کنند. یک روش کسب پیشگامی تکنولوژیک به شکلی مستمر است.

نمودار رابطه قیمت با شکاف تکنولوژیک

نمودار رابطه قیمت با شکاف تکنولوژیک

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.