تحلیلگر سیستم ها و نقش آن
تحلیلگر سیستم ها و نقش آن
سپتامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | تکنولوژی بتن
سپتامبر 18, 2014
آموزش مطالب روز رشته مدیریت

آموزش مطالب روز رشته مدیریت

 امروزه معمولاً واحد سیستم ها به استفاده از کامپیوتر در مقایسه با روش های سیستم دستی وابسته است. با این وجود، تحلیلگر سیستم ها با هر دو سیستم دستی و کامپیوتری سر و کار خواهد داشت. زیرا، موفقیت یک سیستم کامپیوتری تا حد زیادی به تعریف کوتاه و مستندات مربوط به نحوه برقراری ارتباط آن با سیستم های دستی که با آن ها در تعامل است بستگی دارد. در صورتی که در مؤسسه ای از کامپیوتر استفاده می شود، واحد سیستم ها ممکن است مسئولیت استفاده و مدیریت آن را بر عهده داشته یا اصلاً در ارتباط با آن مسئولیتی نداشته باشد. در رابطه با اینکه کدام واحد مسئولیت اداره و کنترل کامپیوتر را بایستی بر عهده داشته باشد هیچ قاعده محکم و استواری وجود ندارد. به طوری که در بعضی مؤسسات عملیات واحد EDP (پردازش الکترونیکی اطلاعات) در واحد جداگانه ای صورت گرفته و بعنوان عملیات یک واحد خدمتی در سازمان مورد استفاده بقیه واحدها قرار گیرد. بر اساس نظریه ای مشابه واحد سیستم ها نیز ممکن است بطور مستقل عمل نماید. یا بعنوان یک وظیفه جنبی واحدEDP به فعالیت ادامه دهد. در این ارتباط، مؤسساتی هستند که عملیات EDP را تحت نظر واحد حسابداری، واحد مهندسی صنایع، یا به عنوان یک اهرم اداری قرار داده اند. محل استقرار سازمانی واحد EDP در بیشتر اوقات نزد نخستین واحدی قرار داده می شود که نیاز به کامپیوتر را برای اولین بار نزد مدیریت مطرح نموده است. بنابراین، احساس نیاز به داشتن یک واحد سیستم ها تا زمانی که EDP پیچیده و قابل ملاحظه نشده غالباً مطرح نمی شود. به این دلیل واحدهای سیستم مستقل بالنسبه پدیده نو ظهور محسوب می گردند. خواه واحد سیستم ها بصورتی جداگانه یا بعنوان یک فعالیت در درون واحد دیگری به انجام وظیفه بپردازد، فعالیت های آن بعنوان یک واحد ستادی بوده خدمات مورد نیاز را در اختیار واحدهای دیگر سازمانی قرار می دهد. بنابراین، وظایف این واحد مشاوره و یاری رسانیدن به دیگر واحدها ونه هدایت آن ها است. در محیط امروز، عادی ترین محل استقرار یک واحد طراحی سیستم در داخل واحد سیستم های اطلاعاتی، (یا واحد پردازش الکترونیکی اطلاعات) است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.