تعریف و مفهوم افول سازمانی
سپتامبر 8, 2014
ارتباط چرخه عمر سازمان ها و مديريت منابع انسانی
سپتامبر 8, 2014

کارآفرینان که در مراحل اولیه ایجاد کسب و کار درگیر هستند بعید است گرفتار مراحل افول و انحلال گردند. در واقع، نگرانی های خود را در زمینه هایی از قبیل تامین منابع مالی، ایجاد روابط با فروشندگان و مشتریان، آماده سازی مکان فیزیکی برای انجام عملیات های کسب و کار، و جنبه های دیگر از کسب و کار راه اندازی میبینند که به ایجاد و نگهداری یک شرکت قابل دوام منجر شود. در واقع، این شرکت ها تقریبا به طور انحصاری در اولین مرحله از چرخه عمر سازمان هستند. از سوی دیگر، کسب و کار شرکت های کوچک که به خوبی تثبیت شده اند، ممکن است مطالعات OLC  را مرتبط با خود بیابند. در واقع، بسیاری از امتحانات اخیر در مورد چرخه عمر سازمان، تجزیه و تحلیل راه هایی است که در آن کسب و کارمی تواند مرحله مورد نظر (رشد، بلوغ) را طولانی و از مراحل منفی (افول، مرگ) ممانعت کند(الهی،۱۳۸۳). بدیهی است، هیچ جدول زمانی که ایجاب کند مراحل عمر یک شرکت در کجا آغاز خواهد شد وجود ندارد. آدلر، کارن و پل سویرز(۱۹۹۷) در آموزش و توسعه، توضیح دادند: از آنجا که هر شرکت توسعه با سرعت خاص خود را دارد، ویژگی ها، بیشتر از سن، در تعریف مراحل OLC دخالت دارند.

صاحبان کسب و کار کوچک و رهبران سازمان های دیگر ممکن است یک تنوع از گزینه های طراحی شده برای نفوذ در زندگی سازمانی چرخه از محصولات جدید برای بازارهای جدید منطبق با فلسفه مدیریت جدید کشف کنند. با این همه، هنگامی که یک کسب و کار شروع به وارد شدن یک مرحله افول می کند، افتادن در مسیر شکست نهایی اجتناب ناپذیر است. اما کارآفرینان و مدیران باید تشخیص دهند که کسب و کار آنها همیشه جایی در امتداد زنجیره چرخه زندگی است، و موفقیت کسب و کار اغلب وابسته به شناخت کسب و کار شما و اتخاذ استراتژی های به بهترین وجه و متناسب با موقعیت در چرخه حیات است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.