مطالب آموزشی معماری
توسعه شهری
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری
پارک کودک | اهداف پیدایش پارک کودک
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری

مطالب آموزشی معماری

توسعه حفاظتی آن دسته از توسعه است که با هدف حفظ میراث فرهنگی صورت می پذیرد. حفاظت با مفاهیمی نظیر مرمت و نگهداری متفاوت است؛ اقدام حفاظتی توسعه به صورت وسیعی از اقدامات اطلاق می شود که با هدف حفظ میراث فرهنگی صورت می گیرد.

به نوعی دخالت آگاهانه در فضاهای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصر سازی آن می باشد.

توسعه مختلط: توسعه کاربری مختلط به معنی یک ساختمان یا مجتمع است که شامل کاربری های های مختلفی از زمین می شود. معمولاً این اصطلاح وقتی به کار می رود که بهره برداری های مسکونی، اداری، تجاری، سرگرمی و مراقبت از کودکان و یا استفاده های اجتماعی مثل مدرسه، کتابخانه و خدمات دولتی با هم ترکیب شوند.

منطقه بندی کاربری مختلط ممکن است از نظر مقیاس بزرگ بوده و یا محدود به یک مکان کوچک گردد. یک الگوی رایج در این زمینه شامل مغازه ها و رستوران ها در همکف ساختمان و آپارتمان های مسکونی در طبقات دوم و سوم میباشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.