بهره وری به چه معناست ؟
سپتامبر 5, 2014
عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
سپتامبر 5, 2014

بهره‌وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یك رویكرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره‌وری در كنار كنترل كیفیت جامع TQC و مدیریت كیفیت جامع TQM مطرح می­گردد. به عقیده پروفسور ساساكی استاد دانشگاه سوكاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها، بدون توجه به بهبود كیفیت و كاهش ضایعات بهره‌وری نمی­توانند افزایش یابند. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای كیفیت می­توان پی‌ریزی کرد. لذا كاهش ضایعات در فرمول بهره‌وریوارد می­گردد. لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره‌وری باید به كیفیت نیروی كار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید كه تشكیل دهنده قیمت تمام شده هستند توجه گردد كه این رویكردها به رویكرد تاریخی كایزن و كنترل كیفیت جامع می­انجامد (پروکوپنکو، ۱۳۸۰).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.