استراتژی سازمان و مديريت عملكرد
سپتامبر 3, 2014
استراتژی بازاريابی
سپتامبر 3, 2014

از آن جايي كه اصولاً بيش از ۷۰ % كل دارايي هاي شركت در اختيار فرايند توليد قرار داشته و بخش عمده اي از فرايند اجراي ا ستراتژي در صحنة توليد صورت مي گيرد؛ تصميمات مرتبط با اين سطح استراتژيك در سازمان يعني تصميماتي كه دربارة اندازة كارخانه، محل كارخانه، طرح توليد، نوع ماشين آلات و تجهيزات، نوع وسايل و لوازم، ميزان موجودي ها، كنترل موجودي، كنترل كيفيت، كنترل هزينه ها، استفاده از معيارها، تعيين شرايط احراز شغل، آموزش دادن به كاركنان، استفاده از منابع و تجهيزات، حمل ونقل و بسته بندي و نوآوري فني گرفته مي شوند؛ مي توانند بر تلاش هايي كه در جهت اجراي موفقيت آميز استراتژي ها صورت مي گيرد، اثرات قبل توجهي داشته باشند(ديويد،۱۳۸۰).

فعاليت هاي دايرة توليد/عمليات يك شركت شامل همة كارهايي مي شود كه اقلام ورودي را به كالاها و خدمات تبديل مي كند. مديريت توليد (عمليات ) با اقلام ورودي يا داده ها، فرايند تبديل و اقلام خروجي سروكار دارد و با استفاده از نيروي كار، سرمايه، ماشين آلات و تشكيلات مواد اوليه را به كالاهاي ساخته شده و خدمات تبديل مي كند.

اغلب، فعاليت هاي واحد توليد دربر گيرندة بيشترين بخش دارايي هاي سرمايه اي و انساني سازمان است.در بيشتر صنايع بخش عمدة هزينه هاي مربوط به توليد يك محصول يا عرضة يك خدمت صرف عمليات مي-شود. بنابراين در استراتژي هاي كلي يك شركت، توليد مي تواند به عنوان يك اسلحة رقابتي داراي بالاترين ارزش باشد(ديويد،۱۳۸۰).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.