مطالب آموزشی حسابداری
رفتار توده وار
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
خانواده چیست؟
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

مطالب آموزشی حسابداری

آبشار اطلاعاتی به این معناست که گروهی از سرمایه گداران به صورت متوالی از رفتار یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات به صورت آبشاری بین این گروه منتقل می شود. برای اولین بار محققینی از جمله بیخچاندنی و همکارانش (۲۰۰۱) و ولچ (۱۹۹۲) از این طریق به تبیین توده واری در رفتار سرمایه گذاران پرداختند. سرمایه گذراران علقه های این زنجیر را تشکیل می دهند و یکی پس از دیگری عمل افراد قبلی را تکرار می کنند . و می توان گفت هر سرمایه گذار اطلاعات خود را از نفر قبل اخذ می کند؛ و این فرایند زمانی شکل می گیرد که اطلاعات محرمانه نباشد ، بلکه به صورت عمومی در دسترس باشد. متغیر دیگری که در شکل گیری رفتار توده وار بر اساس آبشار اطلاعاتی بسیار مهم است ((دهان به دهان شدن)) می باشد. در این روی داد افراد عموما به دوستان و همکاران خود بیشتر از رسانه ها اعتماد دارند. رسانه های متعارف مثل رادیو ، تلویزیون و روزنامه ها قابلیت خاصی برای گسترش اطلاعات، عقاید و ایده ها دارند، اما تا کنون توانايی آن ها برای ایجاد عمل در بازار های مالی موفقیت آمیز نبوده است؛ و در بسیاری از مواقع صحبت با دوستان و همکاران موثر ترین کانال ارتباطی برای اخذ اطلاعات و انجام سرمایه گذاری می باشد. بنابراین خبر خرید یک سهام ممکن است به سرعت گسترش یابد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.