مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
رابطه تمرين پذيری بدن با افزایش سن
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوسان قامتی و افتادن سالمندان
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اصول عمومی تجویز تمرین برای افراد مسن با اصولی که برای افراد جوان استفاده می شود، متفاوت نیست، به استثنای اینکه این اصول ممکن است تغییر یافته باشد. زیرا شرایطی باعث شده که این اثرات و ویژگی های طبیعی درافراد مسن متفاوت باشد. بسته به شرایط سلامتی و سطح فعالیت روزانه (آمادگی فرد)، اهداف برنامه تمرینی برای افراد پیر می تواند متفاوت باشد. درحالی که افراد جوان بیشتر به اجرا و نمایش مهارت علاقمند هستند، سلامتی و راحتی عمومی با افزایش سن برای افراد پیر و مسن اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف اولیه از برنامه های تمرینی برای افراد مسن باید توسعه و بهبود بخشیدن سلامتی عمومی است. تجویز یک برنامه تمرینی خوب آن است که اهداف درستی را برای اشخاص درتمام سنین تعیین و طبقه بندی کند. در سالمندان از آنجا که کاهش دراستقامت قلبی – عروقی، قدرت و انعطاف پذیری با کاهش دراستقلال ( وابستگی )و کم شدن توانایی برای سازگاری با نیازهای زندگی روزانه همراه است، پیشرفت و بهبود این عوامل باید مورد توجه قرارگیرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.