مطالب آموزشی مدیریت
تفاوت هوش تجاری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

در زمينه اصول اساسي مديريت بهبود کيفيت موارد مختلفي را پژوهشگران عنوان کرده‌اند كه گاه با يكدگير تفاوت دارد. اين تفاوت نه تنها از حيث تعداد كه از لحاظ محتوا نيز به چشم مي‌خورد. برخي از پژوهشگران، مواردي را تحت عنوان اصول و موارد ديگري را تحت عنوان راهکارهاي مديريت بهبود کيفيت ذكر کرده‌اند كه اين هر دو به غير از فنون اين سيستم است. آنچه در اين تحقيق، محقق تحت عنوان اصول اساسي مديريت بهبود کيفيت آورده، نظرات پژوهشگران مختلف است كه از آن با نامهاي اصول مديريت بهبود کيفيت نام برده شده است. در ضمن مولفه ­هاي در نظر گرفته شده توسط محقق به عنوان عوامل موثر بر تحقق مديريت بهبود کيفيت، که کم توجهي به آنها به عنوان موانع تحقق اين سيستم قابل طرح است.

براساس مفاهيم مطرح شده زيراست که درقالب ابعاد نگرشي(بهبودمستمر، مشتري مداري، پيشگيري از نقص و … )، آموزشي، تعهد مديريتي، مشارکتي، نوآوري و ارزيابي کيفيت خدمات مورد مطالعه قرارگرفته است.

مواردي كه در اين مطالعه به عنوان اصول اساسي از آنها نام برده شده است عبارتند از:

  • بهبود مستمر مراحل توليد يا ارائه خدمات
  • تاكيد بر نياز مشتري و كسب رضايت وي
  • پيشگيري از بروز مشكل
  • آموزش مداوم كاركنان
  • تعهد مديران ارشد( تعهد در برنامه ريزي و تعهد عملي)
  • مشارکت عمومي كاركنان
  • تعهد به نوآوري وخلاقيت
  • ارزيابي کيفيت با ارزيابي فرايندها وعملکردها
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.