چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
مردها چه نیازهایی دارند؟
آوریل 4, 2017
خوشبختی-در-ذهن-شماست-
درمان بیماری، نه فقط تشخیص علایم آن
آوریل 4, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

به طور کامل توجه نشان دهید

جذابیت داشتن مستلزم این است که با تمام وجود به طرف مقابل خود توجه نشان دهید، به ویژه زمانی، که این موضوع به شنیدن مربوط می شود. به خاطر سپردن حرف های گوینده فقط بخشی از فرآیند شنیدن محسوب می شود؛ مگر اینکه در یک سخنرانی شرکت داشته باشید. اگر رفتارتان به گونه ای باشد که به نظر می‌رسد چنین می گویید:”علاقه ای ندارم بهتون واکنشی نشان بدهم،” یا اگر رفتارتان تأیید نکند که در حال شنیدن هستید؛ در حقیقت شنونده ای خوب محسوب نمی شوید. اگر کاری نکنید که نشان دهد به طور کامل به حرف های گوینده توجه دارید، در حقیقت به او گوش نمی کنید. شما باید کارهایی را انجام دهید که شنوندگان خوب انجام می دهند و علائمی را بروز دهید که نشان می دهند با دقت مشغول گوش کردن هستید.

از دیگران قدر دانی کنید و به آنها اطمینان خاطر بدهید

ما این علائم را نشانه ی قدردانی کردن و اطمینان خاطر دادن می‌دانیم. شنونده های فعال و پویا با استفاده از این علائم از حضور دیگران قدرانی می‌کنند و به آنها اطمینان خاطر می دهند که با تمام وجود به سخنانشان گوش می سپارند. شنونده های فعال و پویا فقط بر لحظه ی حال تمرکز دارند و به این ترتیب سبب می شوند طرف مقابل شان احساس کند که انسانی ویژه و مهم است. هرچه بیشتر این علائم را تمرین کنید، دوست داشتنی تر و خونگرم تر به نظر خواهید رسید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.