موفقیت-به-شیوه-خود
نقطه اشتیاق شما
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
نوآوری راهی برای رسیدن به رشد فزاینده
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

هر کدام از این تجربه ها و روابطی که ایجاد کردم به جنبه های مختلفی از من کمک کرد. همه کسانی که به من کمک کردند به نوعی به من گفتند اگر به دیگران خوبی کنی به خودت خوبی کرده ای. آنها با صرف وقت برای راهنمایی من به من کمک کردند که کارم را بهتر انجام بدهم.

شما چگونه به اشتیاق خود در زندگی می رسید؟ چگونه رویاهایتان را تحقق می بخشید؟ می توانید هرگاه با اشخاص جدید ملاقات می کنید دریچه ذهنتان را به روی آنها باز کنید. درباره دنیای پیرامونتان کنجکاوی طبیعی داشته باشید. وقتی به صحبت‌های دیگران گوش می دهید، متوجه می شوید بخش هایی از سخن آنها در شما طنین می اندازد و به شما کمک می کند تا اشتیاق خود را به بازی بگیرید. به اعماق وجود خود مراجعه کنید. چه چیزی به شما انگیزه می دهد یا شعله های آتش اشتیاق را در درونتان روشن می کند!

انسان تنها زمانی به عظمت می رسد که با توجه به اشتیاقش عمل کند.

                                                                                                         بنجامین دیزرائیلی

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.