موفقیت-به-شیوه-خود
نداشتن اعتماد به نفس
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
گرفتار راه بندان اغوا گر موفقیت نشوید
می 23, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

گاه وقتی در کارتان موفق می شوید و از پله های نرده بام ترقی بالا می روید، دچار ترس از حرف های همسایه ها می شوید. ممکن است دوروبریها با حسادت به شما نگاه کنند و از این رو سبب می شوند که شما میل به پیشرفت و ترقی را از دست بدهید. این کار را نکنید و خودتان را گرفتار یک زندان ذهنی نسازید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.