مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مشارکت و مشارکت شهروندان | بازآفريني شهري و مشاركت مردم
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
راه كارهاي اجرايي بازآفريني شهري
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سطوح مشارکت

“مشارکت” حلقه اتصال روابط میان بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی است که در عین تامین منافع خاص، هدف مشترکی را تامین می­کند و به تحقق آن سرعت می بخشد. سطوح مشارکت با توجه به نوع طرح و زمینه سازی های اجتماعی و مدیریتی در سطح های زیر تعریف می­ شود:

 • مشارکت در تصمیم سازی
 • مشارکت در تصمیم گیری
 • مشارکت در سرمایه گذاری
 • مشارکت در اجرا
 • مشارکت در سنجش و بازنگری

موانع تحقق مشارکت مردم در مديريت توسعه فضای شهري

 1. موانع اقتصادی
 2. موانع فرهنگی و اجتماعی
 3. فقدان طرح عملیاتی مناسب
 4. موانع سیاسی مشارکت
 5. عدم شناخت جایگاه سازمان های غیردولتی
 6. احساس عدم تعلق به محله
 7. محدودیت های قانونی
 8. محرمانه بودن برخی از برنامه ها
 9. موانع ساختاری
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.