آموزش مطالب روز حقوق
ولی در ازدواج از دیدگاه فقیهان شافعی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
ولی ازدواج در فقه حنبلی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

ولایت در عقد ازدواج طبق هر یک از اولیا در میراث می باشد و پسر از پدر سزاوارتر است. اگر اقارب دور او را به ازدواج کسی درآورد ، این حکم مورد قبول است . پسر پسر و هرچه پایین رود همانند پسر است . اگر زن مولی علیه پدر ندارد ، پس ولی او برادرش است ، سپس پسرش و هرچه پایین رود بعد از او جد می باشد. عمو بر پدر چد و جد جد مقدم است، یعنی اگر جد یافت نشد ، عمو که پسر جد است مقدم می باشد، پس از اوپسر عموقرار میگیرد و هرچه پایین رود. سپس عموی پدر و بعد پسرش سپس عموی جد هرچه پایین یا بالا روند همانگونه که برادر ابوینی بر برادرپدری تنها مقدم میشود. پسر عموی ابوینی نیز بر پسر عموی پدری تنها مقدم است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.