آموزش مطالب روز حقوق
ولی ازدواج در فقه مالکی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
باکره در اصطلاح حقوقی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

سزاوارترین ولی به ازدواج زن آزاد، پدرش سپس پدر پدرش و هرچه بالا رود. سپس پسرش و پسرپسر و هرچه پایین روند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.