آموزش مطالب روز حقوق
ولی در ازدواج از نظر فقیهان حنفی
آبان ۲, ۱۳۹۳
آموزش مطالب روز حقوق
ولی ازدواج در فقه مالکی
آبان ۲, ۱۳۹۳
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

فقیهان شافعی نظیر فتاوی حنیفان را در مورد ولی در ازدواج دارند و سزاوارترین ولی ها را پدر میدانند. پس از او جد است و بعد پدر جد، سپس برادران ابوینی یا پدری، بعد پسر برادر و هر چه پایین رود . بعد عموها ولایت دارند. سپس نوبت به دیگر اقارب است  که ارث میبرند. ظاهرتر آن است  که برادر ابوینی به برادر پدری تنها مقدم میشود.پسر به عنوان پسر بودن نمیتواند ولی مادرش در ازدواج باشد ، سپس اگر پسرپسر عمو ویا کسی که مولی علیه را آزاد کرده است ( اگر برده بود) یا قاضی باشد، ولی ازدواج او خواهد بود. اگر هیچ کدام یافت نشد آزاد کننده وسپس اقارب پدری همانند ارث، ولی در ازدواج خواهند بود.

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*