آموزش مطالب روز حقوق
ولایت در لغت | ولایت در اصطلاح فقهی | معنی واژه ولایت
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
ولی در ازدواج از دیدگاه فقیهان شافعی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

ولی در ازدواج نفس عصبه ( خویشاوندان ذکور پدری) به ترتیب ارث وحجب( حجب – مانع از ارث). پس پسر مقدم میشود ، پس از او پسر پسر و هرچه پایین رود، پس از ایشان پدر و سپس جد و هرچه بالا رود. پس از او برادر شقیق ( ابوینی) سپس عموی پدری، بعد پسر عمو ابوینی، بعد پسر عموی پدری، سپس ولای عتق، ولی زن مجنونه در ازدواج پسر او است  و هر چه پایین رود در اجتماع پسر زن دیوانه با پدر او ، پسر مقدم است.

دلیل پیشی گرفتن پسر بر پدر زن دیوانه در ولایت بر ازدواج ، عصبه بودن است هرچند در قرابت زیادی شفقت ، پدر مقدم بر پسر است.

در قانون احوال شخصیه اردن، ماده ۹مقرر داشته است: « ولی در ازدواج عصبه است به ترتیبی مخصوص در قول راحج از مهب ابو حنیفه»

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.