عوامل تاثير گذار بر برون سپاری
سپتامبر 5, 2014
مفهوم و تعریف طرح
سپتامبر 5, 2014

برون سپاری در مقایسه با انجام کار در سازمان، نیاز به تصمیم گیری های آگاهانه تر و هوشمندانه تری دارد. تصمیمات، از کیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده درتحلیل است. در تصمیمات، برون سپاری در کنار مسائل استراتژیکی، ملاحظات هزینه و سود، ارزیابی مالی، ابعاد کارآیی و ریسک درارتباط با کیفیت تأمین کننده، قابلیت اطمینان زمان های پیشبرد وتحویل نیز مدنظر قرار می­گیرند. زمانی که تمام این فاکتورها با هم درنظر گرفته می­ شوند، تصمیم برون سپاری می­تواند که یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که بر سودآوری سرمایه گذاری، سرمایه ي کار و موقعیت رقابتی تأثیر بگذارد. یک تصمیم اشتباه می ­تواند منجر به صرف هزینه های بالاتر، از دست دادن فرصت ها، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم به راه، ۱۳۸۶ ).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.