برون سپاری از ديدگاه آماری
سپتامبر 5, 2014
برون سپاری و دوره عمر سازمان
سپتامبر 5, 2014

فرآيند برون سپاري استفاده از تفكر و انديشه را براي استفاده بهتر از منابع در اختيار يك مؤسسه تشريح مي­كند. اين فرآيند ابتدا در قطعه سازي هايي كه براي كارخانه هاي بزرگ و قطعات مورد نياز را توليد مي­ كردند، شكل پيدا كرد و سپس به مجموعه سازي ها تسريع پيدا نمود و شركت هاي كوچك به شكل خوشه براي تأمين خدمات و قطعات و به صورت يك SCM مجموعه ها براي شركت هاي بزرگ تشكيل شدند. زنجيره تأمين نظام تأمين و تداركات يا لجستيك با تكيه بر روابط و ارتباطات و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي به گونه اي سازمان يافته بر محور بهبود كيفيت شكل گرفتند. امروزه توليد اطلاعات نيز جزئي از اين فرآيند مي­باشد. شركت هاي نرم افزاري بزرگ و بين المللي، توليد نرم افزارها و يا بخش هايي از آن را به شركت هاي كوچكتر مي­ سپارند. امروزه برون سپاري در حوزه هاي خدماتي گسترش يافته است (آلوارادو،۲۰۰۱). از جمله اين خدمات مي ­توان به موارد زير اشاره نمود:

  • تأمين نيروي كار.
  • خدمات مالي.
  • خدمات تعمير و نگهداري.
  • خدمات پيمانكار.
  • خدمات نگهداري اماكن و ساختمان ها.
  • خدمات خريد و تأمين.
  • خدمات آموزشي.
  • خدمات ايمني و حفاظت.

اين خدمات دامنه گسترده اي دارد. هر مؤسسه اي بنا به ماهيت و امكاناتي كه دارد، اولويت بندي برون سپاري را تعيين مي­ نمايد. با توجه به حوزه ­هايي كه برخي از آنها بر شمرده شد، فرآيند برون سپاري با توجه به الزاماتي كه دارد، شكل مي­ گيرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.