مولفه های سلامت سازمانی
سپتامبر 3, 2014
سلامت سازمانی و اثربخشی
سپتامبر 3, 2014

انجام درست كارها از عهده سازماني بر مي آيد كه مجهز به نظام اداري سالم باشند. سازمانهاي داراي نظام اداري سالم قادر به تصميم سازي و تصميم گيريهاي درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهاي سالم به عنوان موجودات زنده وپويا در محيط مي توانند متولد شوند و با فراهم شدن امكانات لازم وكافي رشد نمايند و توسعه يابند و از طريق ارائه كالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمين نيازهاي محيطي و تسهيل گر فرآيند رشد و شكوفايي جامعه شوند(گلدمن،۲۰۰۴). دراين جا واژه تهديد به معناي عام آن بكار گرفته مي شود، يعني كليه عوامل اعم از عوامل خارجي(محيطي سازمان) وعوامل سازماني(داخلي) كه كارايي و اثربخشي و در نهايت موجوديت سازمانها را تحت تأثير قرار مي دهد.

در اين زمينه ديدگاههاي متعددي مطرح شده است. برخي از اين ديدگاهها، با استناد به شاخص هاي سلامت سازماني عوامل تهديد كننده را مورد تحليل قرارداده اند. برخي ديگر آنها را در چند دسته فردي ، سازماني و فراسازماني مورد بررسي قرارداده اند. عموما عدم آشنايي كاركنان با شرح وظائف، تفاوت سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنايي با مقررات، رسوم غلطي كه بصورت عرف اداري در آمده است، نداشتن سيستم و عدم گرايش به سيستم، نداشتن تخصص لازم، شاغل گرايي، فضاي نامناسب در سازمانها، شبكه هاي گسترده ارتباطي غير رسمي، ايجادشغل هاي كاذب، دگرگونيهاي سريع اجتماعي، عدم اطلاع رساني به موقع و … همه و همه مي توانند منابعي باشند تا سلامت اداري به مخاطره بيافتد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.