سطوح استراتژی در سازمان
سپتامبر 3, 2014
استراتژی توليد
سپتامبر 3, 2014

سازمانها با هم رقيب بوده و در رقابت سازماني پيروز مي شود كه استراتژي مناسبي اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغيير شرايط محيط و رقيب و قواعد، مناسب بودن راهبرد ها و برنامه هاي خود را براي ادامه رقابت بررسي كند و در صورت نياز آنها را بازبيني و بازنگري نمايد ارزيابي در حوزه مديريت عملكرد كه در طول مدت زمان كوتـاه مي توان از آن بهره برد امروزه به روشي براي مديريت استراتژي تبديل شده و هرچه وابستگي سازمانها به سرمايه هاي نامشهود رو به افزايش مي گذارد روش ارزيابي به ابزاري براي كنترل راهبرد ها و عملكرد ها در سازمان ها تبديل مي گردد بررسيها در ايران نشان مي دهد كه حدود ۸۰% از سازمان ها در ايران صرفاً به مرحله تدوين و اتخاذ استراتژي ها در قالب جزوات زيبا و مقالات بسنده نمود و كمتر از حدود ۲۰% ديگر فرصت و جرات اجراي راهبرد ها و برنامه هاي تدوين شده را مي يابند سازمانهاي نوع اول پس از تدوين برنامه هاي خويش با شكست مواجه مي شوند كه عمده دلايل ناكافي اين سازمانها با توجه به محدوديت و موانع به شرح زير است

  1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي
  2. مانع مربوط به عدم همسوئي كاركنان با استراتژي
  3. مانع مربوط به عدم تعهد و همراهي مديران ارشد با استراتژي
  4. مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم با استراتژي
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.