تاریخچه مدیریت ریسک
سپتامبر 8, 2014
مفهوم سازمان های پیر یا جوان
سپتامبر 8, 2014

چرخه زندگی سازمان یکی از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن در باره رشد و تغییر سازمان اندیشید. مقصود از چرخه زندگی سازمان این است که سازمان روزی به وجود می آید، رشد میکند و سر انجام از بین میرود.

این مراحل به صورت طبیعی دارای ترتیب خاصی هستند و مسیر طبیعی مشخصی را طی میکنند(دفت ۱۹۹۸). اما میلر و فریسن معتقدند، بر خلاف آنچه که تئوری ها بیان میکند همه سازمان ها لزوما تمامی مراحل یک چرخه عمر را طی نمیکنند( میلر و فریسن به نقل از فخیمی ۱۳۷۹).

برای پی بردن به این نکته که سازمان در کدام مرحله از زندگی خود به سر میبرد، بزرگی یا کوچک بودن سازمان نمی-تواند معیار مناسبی باشد. چه بسا سازمان هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند ولی هنوز در مرحله های ابتدایی عمر خود به سر میبرند و بالعکس سازمان هایی دیده میشوند که با وجود کوچکی خود ممکن است مراحل پایانی عمر خود را طی میکنند( سیلولا، ۲۰۰۸).

 از طرفی طول عمر فیزیکی سازمان نیز نمیتواند دلیل رشد و پیری سازمان تلقی شود، شرکت هایی با عمر طولانی وجود دارند که پیر یا جوان محسوب میشوند(ادیزس ۱۹۹۷).

مورخان و دانشگاهیان مشاهده کرده اند که سازمان، مانند موجودات زنده، دارای چرخه زندگی است. آنها متولد می شوند (تاسیس شده و یا شکل می گیرند)، رشد میکنند و توسعه می-یابند، آنها به بلوغ میرسند، شروع به کاهش اندازه (افول) میکنند و پیر میشوند و در نهایت، در بسیاری از موارد می میرند. مطالعه چرخه عمر سازمانی (OLC) در مدل های مختلف پیش بینی نتایج مختلفی را در بر داشته است(داوری،۱۳۸۱).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.