وظايف مديريتی مدير منابع انسانی
ژانویه 11, 2015
راهبرد منابع انسانی
ژانویه 14, 2015

در سطح و پست مديريت نيروي انساني مدير مجموعه وظايفي را انجام مي‌دهد كه به آن وظايف عملياتي مدير منابع انساني گفته مي‌شود كه به شرح زير است :

تدارك نيرو

اولين وظيفه عملياتي مدير نيروي انساني تدارك تعداد و انواع مناسب نيروي انساني مورد نياز جهت نيل به اهداف سازماني است. اين عمل با موضوعاتي مانند تعيين اهداف مشاغل ، استخدام ، انتخاب و به كارگماري كساني كه استخدام شده‌اد ارتباط دارد. تعيين چنين نيازهايي به كميت و كيفيت نيروي انساني مربوط مي‌وشد و در بر گيرنده فنوني همچون بررسي فرم‌هاي استخدامي ، آزمون‌هاي رواني ، مصاحبه و توجيه نيروي انساني مي‌باشد.

 

بهبود و پرورش نيروي انساني

بعداز آنكه نيروي انساني تعيين شد بايد دانش ، رفتار و عملكرد آنها نيز بهبود يابد. پرورش و بهبود از طريق آموزش و افزايش مهارت بايد به گونه‌اي باشد كه آنها را براي بهره‌برداري در سطوح و مراتب سازماني آماده نمايد. با توجه به تغييرات فن‌آوري و روش‌هاي انجام كار ، افزايش پيچيدگي سازمان ، تنوع تخص‌ها و مشاغل ، به طور مداوم بايد امر آموزش و پرورش نيروي انساني براساس سنجش عملكرد افراد و برنامه‌ريزي وضعيت پيشرفت آنها مشخص گردد. در واقع مديريت منابع انساني در بخش عملياتي نهايت تلاش خويش را در جهت بروي نگهداشتن دانش و قواي نيروي انساني به عمل مي‌آورد.

جبران خدمات

فرآيند طراحي حقوق و دستمزد ، ارزشيابي مشاغل ، طبقه‌بندي مشاغل ، تنظيم جداول حقوق و دستمزد و پرداخت پاداش ناميده مي‌شود. اين وظيفه مدير منابع انساني به صورت برنامه‌ريزي براي پرداخت حقوق و دستمزد و تخصيص به طبقات شغلي انجام مي‌شود. از اين رو اين وظيفه به عنوان يكي از مهمترين وظايف مديريت نيروي انساني به شمار مي‌آيد.

نگهداري

وظيفه نگهداري به حفظ موقعيت نيرو از نظر بهداشت و ايمني توجه دارد ، تدابير ايمني كاركنان را از آسيب‌هايي كه ناشي از حوادث و رويدادهاي مربوط به كار مي‌شود ، حمايت مي‌نمايد و در اين موارد آنها را مصون مي‌سازد. لازمه برنامه‌هاي ايمني در محيط كار ، برنامه‌ حفظ بهداشت نيروي كار مي‌باشد ، مظور از برنامة ريزي بهداشت در نگهداري نيروي انساني برنامه‌ريزي در جهت حفظ نيروي انساني از بيماري‌هاي جسمي رو رواني ناشي از تداوم انجام كار اس. اين وظيفه فرعي در مورد با نگهداري نيروي انساني از نين نظر مهم است كه اگر كاركنان از سلامتي خوبي برخوردار باشند ، از كار خود لذت مي‌برند و مسووليت‌هاي خود را نيز با كارآيي بيشتري انجام مي‌دهند ف بايد توجه داشت كه در تنظيم برنامه هاي ايمني و بهداشت توجه به قوانين و مقررات ابلاغي دولت از نكات حائز اهميت مي‌باشد.

روابط كار

فعاليت‌هاي روابط كار بين مديران و كاركنان بيانگر تلاش براي اثر بخشي سازمان از طريق افزايش اعتبار و مقام كاركنان و رشد آنها مي‌باشد. اين امر به طريق مستقيم و با استفاده از ارتباطات دوجانبه بين مديران و كاركنان و همكاري دوطرفه و مشاركت در تصميم‌گيري حاصل مي‌شود. در فرآيند روابط كار شاهد سه اقدام اساسي شامل شناخت حقوق و مسووليت‌هاي اتحاديه‌ها و مديريت ، مذاكره با اتحاديه و تعيين استراتژي‌ها و عمليات با توافق گروه‌هاي اتحاديه‌اي و سرانجام اداره مذاكرات و نتايج ناشي از مذكرات در برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت خواهيم بود.

تحقيقات در زمينه منابع انساني و جدا شدن كاركنان از سازمان

در مديريت هيچ زمينه‌اي ديده نمي‌شود كه بي‌نياز از تحقيقات باشد ، تحقيقات بررسي هدفدار و منظم در زمينه‌هاي انساين را به همراه خواهد داشت امروزه وجود كارگران و كاركنان افسرده ، نيروهايي كه در مقابل دريافت حقوق كاري انجام نمي‌دهند ، ارتكاب به اعمال خرابكارانه در ميان كاركنان ، سستي و تسامح در كار ، غيبت ، استعفا ، تقاضاي انتقال و جابجايي فراوان ، همگي نشانه از خود بيگانگي كاركنان و آزردگي آنها از محيط كار و يا چگونگي اداره آن مي‌باشد ، لذا مديريت نيروي انساني با اتخاذ فرآيند و روش‌هاي تحقيقي مانند پژوهش عملكرد ، بررسي و بازخورد و مداخله تلاش مي‌كند تا با شناخت دلايل اين نارسايي‌ها ، نيروي انساني را در جهت ايفاي وظايف سرحال و پرتوان نگهدارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.