سيستم‌های اطلاعات بازاريابی مديريتی
ژانویه 4, 2015
بازاريابی در سطوح راهبردی سازمان
ژانویه 4, 2015

در تفكر مدرن بازاريابي، سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي صرفا منحصر به طرح عالي مديريت نبوده و براي آن در ساير سطوح نيز كاربردهايي ويژه تعريف شده است. سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي عملياتي، شامل سيستم‌هاي عملياتي، فروش و بازاريابي و سيستم‌هاي فرايند محور است كه فعاليت‌هاي عملياتي بازاريابي مانند پست مستقيم (بازاريابي پايگاه داده)، بازاريابي از راه دور و فروش عملياتي را به صورت روزانه ثبت مي‌كند. در اين صورت، كاربران اين سيستم، مديران مياني و مديران پرسنل بازاريابي و فروش عملياتي هستند. بنابراين، سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي داراي مفهومي گسترده است كه در سطوح استراتژيك مديريتي و عملياتي مورد استفاده كاربران قرار مي‌گيرد.

هدف اصلي سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي عملياتي، مديريت فروش و فعاليت‌هاي بازاريابي در زنجيره ارزش شركت است. زنجيره و ارزش به منظور شناسايي رفتار هزينه‌ها، منابع بالقوه و منابع موجود، فعاليت‌هاي بنگاه را به فعاليت‌هاي مرتبط و راهبردي تفكيك مي‌كند. علاوه بر اين، هدف ديگر سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي عملياتي افزايش كارايي برنامه‌ريزي، استقرار و كنترل كاركردهاي مختلف بازاريابي است. نوعاً نيروهاي فروش به منظور برنامه‌ريزي، استقرار و گزارش فعاليت‌هاي خود، از سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي عملياتي استفاده مي‌كنند. يكي از فعاليت‌هاي اصلي سازمان بازاريابي و مخصوصاً واحد فروش، جمع‌آوري اطلاعات است. سازمان‌ها با استفاده از اين ابزار، اطلاعاتي را در مورد مشتريان سازمان كه در ساير منابع موجود نمي‌باشد، به دست مي‌آورند.

از ديدگاه Shaw & Stone، بازاريابي پايگاه داده (DBM) رويكردي تعاملي در بازاريابي است كه از رسانه‌هاي بازاريابي، پست شخصي و كانال‌هاي توزيع مانند پست، تلفن و نيروي فروش به منظور شبيه‌سازي تقاضاهاي مشتريان و برقراري ارتباط نزديك با آنها، از طريق ثبت و نگهداري پايگاه داده الكترونيكي مشتريان، چشم‌اندازها و تمامي ارتباطات و قراردادهاي بازرگاني، استفاده مي‌كند. اين امر در واقع، به بهبود قراردادهاي آتي و حصول اطمينان از برنامه‌هاي واقعي بازاريابي، كمك مي‌كند. پايگاه داده سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي با استفاده از DBM مي‌تواند بازارهاي هدف را بخش‌بندي كرده، پاسخ‌ها و تعاملات مشتريان را ثبت كند و به جست‌وجوي رويكردي جديد از سازمان‌ها بپردازد. در بعضي شركت‌ها، بازاريابي از راه دور (يك نسخه‌اي از DBM كه در آن از تلفن به عنوان كانال بازاريابي استفاده مي‌شود) به عنوان بخش ضروري و مهم فرايند بازاريابي و سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي در شركت‌ها به شمار مي‌آيد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.