آموزش مطالب روز حقوق
بلوغ شاهد در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق
معنای لغوی و اصطلاحی (حقوقی) وكالت
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

۱- در مورد دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت بدهی اقاله- گسیختن «فسخ» ابراء و مانند اینها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از ۵۰۰ریال باشد (ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی)

۲- در مورد دعوی مخالف بامضاء با مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده باشد (ماده ۱۳۰۹ م)

۳- در مورد عقود و ایقائات و تعهداتی که موضوع آن بیش از ۵۰۰ ریال بوده و شخص خواهان «مدعی» دعوی خود را به ۵۰۰ ریال تقلیل داده و یا از مازاد آن چشم بپوشد «ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی».

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.