موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه
موضوعات بروز پایان نامه مهندسی عمران سازه
نوامبر 30, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی مدیریت رفتار سازمانی
دسامبر 3, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی مکانیک

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی مکانیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی مکانیک بپردازیم:

۱-بررسی و شبیه‌سازی عددی تغییر فاز (تبخیر) یک قطره معلق در نسبت چگالی‌های بالا (جریان دوفاز) (کدنویسی به زبان فرترن) 
توضیحات: در این تحقیق از روش عددی بولتزمن شبکه ای استفاده می شود. در سال ۲۰۱۳ یک نظریه از این روش عددی به نام نظریه “آقای لی” منتشر شده است که می تواند در نسبت چگالی های بالا جریان دوفاز را شبیه سازی کند. این موضوع پایان نامه چند مرحله دارد: ۱) شبیه سازی دینامیک قطره معلق ۲) شبیه سازی انتقال حرارت قطره معلق ۳) شبیه سازی تغییر فاز قطره معلق.
نوآوری اصلی این تحقیق، شبیه سازی در نسبت چگالی در حد ۱۰۰۰ می باشد که تا الان در تحقیقات گذشته چنین دستاوردی دیده نشده است.
۲- شبیه‌سازی عددی جریان و انتقال حرارت در یک محیط متخلخل منظم با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (نرم افزار فلونت)
توضیحات: در این تحقیق با استفاده از نرم افزار گمبیت یک محیط متخلخل ایجاد می گردد و سپس در نرم افزار فلونت تحلیل می شود. این تحلیل شامل دینامیک و انتقال حرارت جریان می باشد. عدد رینولدز جریان ورودی بگونه ای است که جریان آشفته می باشد که در این تحقیق روش های آشفته مختلف بررسی می شوند و نتایج مقایسه می شوند.
نوآوری این تحقیق، گردآوری روش های آشفتگی مختلف و انتخاب بهترین مدل برای شبیه سازی جریان در محیط متخلخل می باشد.
۳-شبیه‌سازی عددی دینامیک و انتقال حرارت یک قطره با یک سطح جامد داغ در نسبت چگالی های بالا (کدنویسی به زبان فرترن)
توضیحات: در این تحقیق از روش عددی بولتزمن شبکه ای استفاده می شود. در سال ۲۰۱۳ یک نظریه از این روش عددی به نام نظریه “آقای لی” منتشر شده است که می تواند در نسبت چگالی های بالا جریان دوفاز را شبیه سازی کند. این موضوع پایان نامه چند مرحله دارد: ۱) شبیه سازی دینامیک قطره معلق روی سطح جامد ۲) شبیه سازی انتقال حرارت قطره معلق روی سطح جامد ۳) شبیه سازی انتقال حرارت قطره روی سطح جامد.
نوآوری اصلی این تحقیق، شبیه سازی جریان دوفاز در نسبت چگالی در حد ۱۰۰۰ می باشد که تا الان در تحقیقات گذشته چنین دستاوردی دیده نشده است.
۴-بررسی و شبیه‌سازی عددی تغییر فاز (تبخیر) یک قطره در تماس با سطج جامد داغ با نسبت چگالی‌های بالا (جریان دوفاز) (کدنویسی به زبان فرترن) 
توضیحات: در این تحقیق از روش عددی بولتزمن شبکه ای استفاده می شود. در سال ۲۰۱۳ یک نظریه از این روش عددی به نام نظریه “آقای لی” منتشر شده است که می تواند در نسبت چگالی های بالا جریان دوفاز را شبیه سازی کند. این موضوع پایان نامه چند مرحله دارد: ۱) شبیه سازی دینامیک قطره در تماس با سطح جامد ۲) شبیه سازی انتقال حرارت قطره در تماس با سطح جامد داغ ۳) شبیه سازی تغییر فاز قطره در تماس با سطح جامد داغ.
نوآوری اصلی این تحقیق، شبیه سازی تغییر فاز در نسبت چگالی در حد ۱۰۰۰ می باشد که تا الان در تحقیقات گذشته چنین دستاوردی دیده نشده است.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.