موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق رشته اقتصاد
مارس 9, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات بروز پایان نامه در زمینه مدیریت و بازاریابی
مارس 13, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی بپردازیم:

 • اثرات تبلیغات و نامهای تجاری چند گانه در افکار مصرف کننده و رفتار خرید.
 • The effects of multiple-ads and multiple-brands on consumer attitude and purchase behavior.
 • تأثیر کیفیت ارتباط کاری روی عملکرد فروشنده و رضایت شغلی طبق رفتار فروش توافقی در نمایندگی های فروش اتوموبیل های کره ای.
 • The effect of working relationship quality on salesperson performance and job satisfaction: Adaptive selling behavior in Korean automobile sales representatives.
 • عوامل مهم موفقیت در کسب و کار شرکتهای کوچک و متوسط.
 •  Factors critical to the success of small-medium sized business marketing.
 • جهت گیری روابط بازاریابی: میزان رشد و اعتبار بین فرهنگی.
 • Relationship marketing orientation: scale development and cross-cultural validation.
 • اعتماد شناختی و عاطفی بین صادرکنندگان استرالیایی و خریداران خارجی آنها.
 • Cognitive and affective trust between Australian exporters and their overseas buyers.
 • درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی مطالعه موردی روسیه.
 • Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia.
 • جهت گیری بازار و اجرای فعالیت های اقتصادی صادرات: پیشرفت تدریجی و مداوم از طریق قابلیت های بازاریابی و مزیت های رقابت.
 • Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages.
 • ساختار سازمانی و قابلیتهای بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط SME ها.
 • فاکتورهای تاثیر گذار بر تمایل به صادرات (بررسی شرکت پارچه و لباس پرتغالی و بریتانیایی)
 • Factors influencing the propensity to export: A study of UK and Portuguese textile firms.
 • اثر برنامه پاداشی در القای رفتارهای مطلوب مشتری نقش قصد خرید نوع پاداش و پاداش زمان بازخرید.
 •  Effects of a reward program on inducing desirable customer behaviors: The role of purchase purpose, reward type and reward redemption timing.
 • تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی.
 • The impact of internal and external market orientation on performance in local public organisations.
 • تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری.
 •  Dynamic effects of business cycles on business relationships.
 • اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است.
 • Effects of Ethical Sales Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyal.
 • عوامل موثر بر پذيرش خدمات همراه: ديدگاه ارزش ويژه برند.
 • Factors influencing mobile services adoption: a brand-equity perspective.
 • تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات.
 • The effects of advertising spending on brand loyalty in services.
 • درک ارتباط بین اولویت های تکنولوژیکی اهمیت بازاریابی و عملکرد شرکت : بر اساس B2B.
 • Understanding the links between technological opportunism, marketing emphasis and firm performance: Implications for B2B.
 • ارزش برند در فضای خدمات حرفه ای: تحلیل تاثیر رفتار نقشی کارکنان و توافق مشتری-کارکنان.
 • Brand equity in the professional service context: Analyzing the impact of employee role behavior and customer–employee rapport.
 • اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید.
 • Consumer innovativeness influence on really new product adoption.
 • نحوه تاثير پژوهش هاي بازاريابي صادرات بر ميزان صادرات شرکت.
 • How export marketing research affects company export performance: Evidence from Turkish companies.
 • اثر متقابل گستردگی خط خدمات قائم بر برندهای اصلی نقش نوآوری کيفيت و مشارکت.
 • The reciprocal impact of vertical service line extensions on parent brands: The roles of innovativeness, quality, and involvement.
 • بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی ادغام شده بر عملکرد برخط شرکت ها : شواهدی از اروپا.
 •  Revisiting the Impact of Integrated Internet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences.
 • بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مصرف کننده نسبت به خرید آنلاین در چین.
 •  Evaluating Factors Influencing Consumer Satisfaction towards Online Shopping in China.
 • ارتقاء موفقیت بازاریابی: نقش تبادل دانش ضمنی بین خرید و فروش و بازاریابی.
 • Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing.
 • اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیتهاي مربوط به بازاریابی محركهاي عملکرد بهتر برند (نام تجاری).
 • The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of superior brand performance.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.