آموزش جامع نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت کاربردی
آموزش جامع نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی، پزشکی و مهندسی به صورت کاربردی
جولای 26, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی
بانک موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی
جولای 26, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی داخلی بپردازیم:

۱- ارزیابی و پیش بینی /آینده پژوهی کارایی بانک صادرات استان مازندران به وسیله تحلیل پوششی داده ها رگرسیون چند متغیره شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک(هوش مصنوعی).

متغیر های ورودی جهت تعیین کارایی: تعداد کل شعب – دارایی کل.

متغیر های خروجی جهت تعیین کارایی: سود یا زیان – مانده تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات.

ورودی های رگرسیون و هوش مصنوعی: تعداد کل شعب – دارایی کل – سود یا زیان – مانده تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات.

خروجی رگرسیون و هوش مصنوعی: کارایی بدست آمده در قسمت اول به وسیله تحلیل پوششی داده ها.

۲- رابطه سلامت معنوی و اظطراب – توسط نرم افزار spss به وسلیه آزمون های آلفای کرونباخ – کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیات – پایان نامه پزشکی.

۳- تاثیر نیاز کارکنان بر تمایل به کار آفرینی با نرم افزار spss به وسلیه آزمون های آلفای کرونباخ – کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون جهت آزمون فرضیات.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.