موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم:

  1. برآورد نقطه تغییر روند خطی در بردار میانگین فرآیندهای نرمال چند متغیره.
  2. برآورد نقاط چندگانه تغییر در بردار میانگین فرآیندهای نرمال چندمتغیره با استفاده از توابع طبقه بندی.
  3. برآورد نقاط چندگانه تغییر در ماتریس کوواریانس فرآیندهای نرمال چندمتغیره با استفاده از توابع طبقه بندی.
  4. برآورد نقطه تغییر در نمودار کنترل g و h مورد استفاده در حوزه بهداشت و درمان.
  5. مدلسازی ریاضی و حل یک مسئله زنجیره تامین حلقه بسته سبز با رویکرد حفظ محیط زیست.
  6. مدل سازی در حوزه زنجیره تامین روبه جلو، معکوس، حلقه بسته و سبز.
  7. مدل سازی مسائل مکان یابی – تخصیص.
  8. حل مسائل زنجیره تامین با نرم افزار GAMS و پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری تک هدفه و چند هدفه.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

کلمات کلیدی: کنترل کیفیت آماری – تحقیق در عملیات شامل: مدلسازی و بهینه سازی مسائل حمل و نقل، مسیر یابی، مکان یابی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.