موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
نوامبر 26, 2015
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی
موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی کاربردی | معادلات دیفرانسیل
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست بپردازیم:

 1. بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در تولید برق ؟؟؟ .
 2. ارزیابی اثرات زیست محیطی سد شهید رجایی ؟؟؟ .
 3. بررسی نقش آموزشهای زیست محیطی بر نگرش و دیدگاه دانش آموزان ؟؟؟ .
 4. ارائه الگوی مدیریت توریسم در سواحل خلیج فارس.
 5. بررسی نقاط قوت و ضعف منطقه حفاظت شده ؟؟؟ با استفاده از تحلیل Swot.
 6. بررسی اثرات حاشیه نشینی بر محیط زیست شهری و ؟؟؟ .
 7. ارزش گذاری اقتصادی منطقه … با استفاده از روش هزینه سفر.
 8. مکانیابی محل دفن زباله در منطقه ؟؟؟ با استفاده از gis.
 9. مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 10. بررسی سطح آگاهی، عملکرد و نگرش کارکنان ؟؟؟ نسبت به حفاظت از محیط زیست.
 11. بررسی اثرات توریسم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم شهرستان ؟؟؟ .
 12. بررسی مدیریت توان رودخانه ؟؟؟.
 13. مدیریت ایمنی در فضای سبز شهری (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 14. تدوین طرح مدیریت جامع زیست محیطی در منطقه ؟؟؟.
 15. مدیریت زیست محیطی توسعه شهری و بررسی اثرات توسعه شهری بر کیفیت زندگی ساکنان ؟؟؟.
 16. بررسی نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست شهری ؟؟؟.
 17. بررسی تغییرات اقلیمی در حوضه آبخیز ؟؟؟.
 18. بررسی ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی و ویژگیهای خاک ؟؟؟.
 19. بررسی الگوی بارش های سینوپتیکی در ؟؟؟.
 20. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه… با استفاده از مدل تحلیل ؟؟؟.
 21. بررسی رابطه اقلیم با آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 22. بررسی آسایش اقلیمی اکوتوریسم در منطقه ؟؟؟.
 23. بررسی تاثیر نوسانات اقلیم بر اقلیم آسایش گردشگری ؟؟؟.
 24. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی ؟؟؟.
 25. بررسی نقش عناصر اقلیمی در طراحی شهری ؟؟؟.
 26. تعیین محدوده آسایش حرارتی در اقلیم مرطوب (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 27. بررسی آسایش دمایی شهر … با استفاده از روش ماهانی ؟؟؟.
 28. ارزیابی ذخیره انرژی های تجدید پذیر در ؟؟؟.
 29. تاثیر منابع تجدید پذیر انرژی در افزایش بهره وری از انرژی ؟؟؟.
 30. شبیه سازی سلولهای خورشیدی به منظور ؟؟؟.
 31. بررسی نقش مردم بومی در توسعه پایدار جنگلها (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 32. ارزیابی نقش اقلیم در ساختمان سازی (مطالعه موردی: ؟؟؟).
 33. تاثیر انرژی خورشیدی در تامین آسایش حرارتی ؟؟؟.
 34. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان روستاهای ؟؟؟.
 35. بررسی تاثیر اقلیم بر سازه های بتنی.
 36. بررسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت آموزش های زیست محیطی ؟؟؟.
 37. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه …. با استفاده از روش ؟؟؟.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.