موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی مدیریت رفتار سازمانی
دسامبر 3, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی
دسامبر 8, 2015
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم:

 1. بررسی آب و جلوه های آن در سبک خراسانی، عراقی و هندی با تکیه بر اشعار عنصری، رودکی، خواجوی کرمانی، کلیم کاشانی.
 2. مقایسه کاربرد حروف و اصوات در  سبک خراسانی با دوره معاصر با تکیه بر اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، اخوان ثالث و نادر نادر پور.
 3. کاربرد کهن الگوها در شاهنامه با تکیه بر داستان اسکندر.
 4. دلایل جنگ و صلح در شاهنامه فردوسی.
 5. مقایسه سبک زبانی آثار نیما یوشیج و سهراب سپهری از نظر کاربرد فعل و مشتقات آن.
 6. رمز کاوی حیوانات در ادبیات تعلیمی و عرفانی با تکیه بر دیوان ناصر خسرو و الهی نامه عطار.
 7. سیمای گشتاسب در تاریخ متون پهلوی و شاهنامه.
 8. تاثیر اوستا بر متون ادبی سبک خراسانی و عراقی از نظر اعتقاد به نقش عناصر طبیعی.
 9. کتابشناسی توصیفی مقالات نوشته شده درباره حافظ و طبقه بندی موضوعی آنها.
 10. حمد الهی و نعت نبوی در آثار نظامی و سنایی.
 11. مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی.
 12. جلوه های زنانگی در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد.
 13. جلوه باورهای عامه در دیوان پروین اعتصامی.
 14. زیبایی شناسی (تشخیص و تشبیه) در قصاید بهار و شهریار.
 15. جلوه مسایل سیاسی و اجتماعی در قصاید بهار و شهریار.
 16. نظریات نظامی درباره شعر و شاعری در مقایسه با نظریات فلاسفه و ادبای گذشته.
 17. بررسی تحول موضوعی غزل از دوره مشروطه تا کنون.
 18. بررسی انواع استتیک (زبانی، ادبی، فکری) در ده غزل حافظ.
 19. بررسی تحول موضوعی غزل از مشروطه تا دوره معاصر با تکیه بر آثار: ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی، محمد علی بهمنی و هوشنگ ابتهاج.
 20. نگاهی به عناصر داستانی آثار احمد محمود با تکیه بر عناصر: شخصیت پردازی، گفت و گو، کشمکش.
 21. دغدغه های اجتماعی (فقر فرهنگی و اقتصادی و تبعات آن) در اشعار نیما یوشیج و عبدالوهاب بیاتی.
 22. مضمون وطن در اشعار محمود الرصافی و ملک الشعرای بهار.
 23. جلوه سمبولیسم اجتماعی در اشعار محمد الفیتوری و نیما یوشیج.
 24. جلوه های پایداری در اشعار ابراهیم جبرا و فرخی یزدی.
 25. چهره ی فقر و تبعات آن در رمان «جای خالی سلوچ» محمود دولت آبادی و رمان کوچه مدق «نجیب محفوظ».

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.