مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
مدیریت جامع منابع آب
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست
اهداف مدیریت مصرف آب
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

مطالب آموزشی مهندسی عمران - محیط زیست

فعاليت‌هاي مديريت منابع آب را مي‌توان به سه دسته، تدوين سياست‌هاي مديريت منابع آب، اقدامات مديريتي براي دستيابي به اهداف سياست‌ها و ارزيابي اثرات آن­ها، تقسيم نمود. سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب، در واقع ارتباط توسعه و نحوه بهره‌برداري از اين منابع را با اهداف توسعه ملي مشخص مي‌سازند. اولين مرحله تدوين سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب، پيشنهاد گزينه‌هاي مختلف با توجه به محدوديت‌ها و اهداف فراگير و همه جانبه توسعه و مديريت منابع آب است.

اصولي که در ساختار فعلي تشکيلات مديريت منابع آب مدنظر قرار گرفته‌اند، منابع آب را به عنوان عنصر اصلي آمايش سرزمين و توسعه پايدار آن حوزه به شمار مي‌آوردند که مديريت اين منابع بايد توسط تشکيلات واحدي در قلمرو مرزهاي طبيعي حوزه آبريز انجام شود، به طوري که ايجاد زمينه‌هاي مشارکت و همکاري مردم شايد موثرترين عامل در تحول نظام مديريت منابع آب محسوب گردد. اين مشارکت عمدتاً مي‌تواند در دو زمينه سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه منابع آب و اثرگذاري بر سياست‌‌ها مورد بررسي قرار گيرد. از دلايل عمده تنش‌هاي آبي مي‌توان موارد زير را برشمرد که در ادامه به برخي از آنها به طور مختصر اشاره مي‌گردد.

  • محدوديت منابع آب در دسترس و توزيع ناهمگون منابع
  • افزايش روزافزون جمعيت
  • افزايش ميزان آسيب‌پذيري سيستم‌هاي مختلف تامين آب با توجه به پيچيده‌تر شدن آنها
  • افزايش ميزان مصرف سرانه آب به دليل بالا رفتن سطح رفاه و بهداشت مردم
  • افزايش نياز در بخش‌هاي مختلف صنعتي و کشاورزي با توجه به روند توسعه اين بخش‌ها
  • تغييرات اقليمي و ضرورت پيش‌بيني‌هاي بلند مدت
  • آلودگي منابع آب
  • تخريب منابع به خصوص آب‌هاي زيرزميني به علت برداشت بيش از حد و عدم مديريت صحيح
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.