موفقیت-به-شیوه-خود
هدف دار باشید و رشد کنید
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
سر را به علامت تأیید تکان دادن
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

ارتباط چشمی برتر، به هنگام گوش کردن، مستلزم انجام دادن مهارتی دیگر است که سبب میشود ارتباط چشمی شما طبیعی تر به نظر برسد. نگاه خیره ممکن است برای گوینده اندکی هراس انگیز باشد؛ درحالی که ارتباط چشمی برتر احتمال ایجاد هراس را از بین می برد. به علاوه، چنین مهارتی توجه عمیق شما را به گوینده و حرف های او نشان می دهد. این مهارت حرکت دادن نگاه نام دارد. حرکت دادن نگاه به چه صورت است؟ در این حالت، به هنگام گوش کردن، به سادگی نگاه تان را از یک چشم گوینده به چشم دیگر او حرکت می دهید. اگر می خواهید حرکت دادن نگاه را در عمل ببینید، دفعه ی بعد که گفتگویی موفق را از تلویزیون تماشا می کنید، صدای تلویزیون را کم کنید. دراین حالت، مشاهده می کنید که شنونده نگاهش را از یک چشم گوینده به چشم دیگرش حرکت می دهد.

گوش کردن واقعی در مقایسه با گوش کردن ظاهری

شاید با نقطه ی مقابل این حالت نیز رو به رو شده باشید. گاهی کسی به شما خیره می شود و ارتباط چشمی با شما برقرار می کند، اما شما پی می برید نگاه او بیانگر این حقیقت است: چراغ ها روشن هستند، اما کسی در خانه حضور ندارد. در این وضعیت، شنوده فقط وانمود می کند که مشغول گوش کردن است. حرکت نکردن چشم های او چنین حالتی را بوجود می آورد. بنظر میرسد که چشم های او روی یک نقطه قفل می شود. و او فقط خیره به شما می نگرد. چنین شخصی هرچه بیشتر پیش شما بنشیند، برای شما آزاردهنده تر است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.